800 fällda för fusk

- in Nyheter

801 studenter fälldes för fusk år 2012 – en liten ökning från 2011. 47 av dessa studerade vid Lunds universitet. Majoriteten blev avstängda.

En ny sammanställning från Universitetskanslerämbetet, UKÄ, visar att 801 personer fälldes för fusk år 2012. På Lunds universitet fälldes 47 personer, varav 42 fall resulterade i avstängning. Antalet fällanden i fuskärenden har ökat de senaste åren, med den största ökningen mellan 2009 och 2010 på nästan 50 procent. Dock pekar siffran från 2012 mot att det sker en avstanning i ökningen, då det bara var tio fler som fälldes år 2012 i jämförelse med året innan.

Pontus Kyrk, verksjurist på UKÄ, menar dock att Lunds universitet har hållit sig på ungefär samma nivå de senaste åren, kring 50 per år.

– Jag tycker att Lunds universitet gör ett gediget arbete vad det gäller att motverka fusk, säger Pontus Kyrk, och fortsätter:

– Mitt intryck är att de tar bra beslut, som är juridiskt hållbara.

Fusk bland kvinnor ökar

UKÄs sammanställning tar även hänsyn till kön vid statistikföringen. På Lunds universitet var det 23 kvinnor och 24 män som fälldes. I och med att Lunds universitet har fler kvinnliga studerande än manliga är män dock fortfarande överrepresenterade bland de fällda. Men Pontus Kyrk menar att trenden är att fler kvinnor fälls för fusk än tidigare.

– Historiskt sett har det varit fler män som har fuskat, men på senare år har det varit fler och fler kvinnor som fällts. Det kan ju vara så att det blir jämt nästa år, säger Pontus Kyrk.

Två fällda i Lund

Samtidigt fylls statistiken för 2013 på. För två veckor sedan fällde disciplinnämnden vid Lunds universitet två studenter för fusk. En av dem studerar nationalekonomi och har plagierat delar av en inlämningsuppgift som en student vid Linköpings universitet gjort. Han får tre veckors avstängning. Samtidigt fälls en student vid Språk- och litteraturcentrum för att ha plagierat svaren vid en hemtentamen. Hon får sex veckors avstängning och får inte delta i någon undervisning vid universitetet alls under den tiden.