Rapport visar: Färre studenter fällda för fusk 2022 än 2021

- in Nyheter, Utbildning

Under pandemin blev fler högskole- och universitetsstudenter varnade och avstängda med anledning av fusk. Förra året minskade antalet, då formerna för digitala examinationer förbättrades eller blev till till exempel salstentor. Det visar en ny rapport från Universitetskanslerämbetet.

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, skriver på sin nyhetssida att antalet studenter som varnas eller stängs av för fusk var färre under 2022 jämfört med 2021. Myndigheten har sammanställt en rapport utifrån samtliga inrapporterade disciplinärenden från de statliga lärosätena, samt från Chalmers, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Majoriteten av skolorna tror att en bidragande orsak till minskningen är att man efter pandemin återgått till att ha undervisning på campus istället för på distans. När studenterna kan ha examinationer på plats istället för via hemtentor minskar möjligheten för dem att fuska, enligt Pontus Kyrk, verksjurist på UKÄ.

På Lunds universitet ser man samma trend. Sofia Rosspher, jurist vid universitetets disciplinnämnd, berättar i ett mejl till Lundagård att antalet ärenden som Disciplinnämnden hanterat låg på en lägre nivå 2022 jämfört med 2020 och 2021, och att man de åren hade en ökad andel anmälningar.

”Troligtvis skedde övergången till digitala examinationer på distans så pass snabbt att tillräckligt tydlig information om vad som gällde vid de tentamina inte hann tas fram”, skriver Sofia Rosspher. Hon förklarar också att minskningarna under 2022 förmodligen är en följd av att man återgått till att ha examinationer på plats, samtidigt som formerna för de digitala examinationerna har justerats och förbättrats.

De lärosäten som hade högst antal disciplinärenden under 2022 var Mälardalens universitet och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, och den vanligaste typen av fusk är plagiat. Även i Lund är det misstanke om plagiat som står för den största delen av ärenden till Disciplinnämnden.