Bristande kvalité på fem ingenjörsutbildningar

- in Nyheter

Avsaknad av kunskap kring teknikområdets vetenskapliga grund, otillräcklig hantering av frågeställningar och en oförmåga att diskutera slutsatser. Universitetskanslersämbetets kritik mot teknik- och ingenjörsutbildningarna i Lund var hård.

Av de totalt 364 utbildningar i landet som granskades av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, var det 110, ungefär var tredje, som ansågs vara av bristande kvalitet. I Lund var det totalt fem av 23 granskade utbildningar som fick betyget bristande kvalitet.

Utbildningar som bedöms vara bristfälliga hamnar under granskning, vilket innebär att de ansvariga för utbildningen har ett år på sig att presentera förslag på förbättring. Anses dessa vara undermåliga av UKÄ fråntas lärosätet examensrätten för ämnet. Rent praktiskt kan det innebära att studenter som fullbordat utbildningar som bedömts vara av bristande kvalitet faktiskt inte besitter vissa av de kunskaper som utbildningen förväntas bistå med.

Per Warfvinges Foto: Sofia Åstrom
Per Warfvinge, professor på LTH.
Foto: Sofia Åstrom

LTH uppskattar kritiken

Lunds Tekniska Högskola, LTH, har klarat sig bättre än den nationella medelnivån. Ändå tas de negativa omdömena på stort allvar.

– Vi tycker att de säkert har god anledning till sina bedömningar, och att vi kan bli bättre på de punkterna, säger professor Per Warfvinge, medlem i ledningsgruppen för LTH.

Enligt Per Warfvinge hade LTH inte själva iakttagit dessa brister innan utvärderingen gjordes.

– Jag tror att LTH har en bild inifrån, sedan kommer de här bedömningarna. Universitetskanslersämbetet granskar nationellt och ser kanske andra saker än vad vi gör här på hemmaplan. Vi får helt enkelt ta till oss den kritik vi får och vi känner att det här definitivt kommer att leda till något positivt för våra studenter, säger Per Warfvinge.

Vilka åtgärder vidtar ni?

– Utvärderingarna publicerades i veckan, så det har inte funnits tid att formulera några exakta åtgärdsplaner än, men de är så klart på väg. Synpunkterna är värda att ta till sig oavsett om man har fått bästa betyg eller ett sämre, säger han.

Teknologkåren håller med

Daniel Lundell är vice kårordförande för Teknologkåren med ansvar för utbildningsfrågor. Han håller med i kritiken, och delar LTHs syn på hur den bör hanteras.

– Det är tråkigt att utbildningar har bristande kvalitet, men nu har vi fått svart på vitt att det här är saker LTH kan jobba med. Det här kan vi använda mot de utbildningar som har fått bristande kvalitet. En utgångspunkt att jobba utifrån, och det ser vi som något positivt, säger Daniel Lundell.

Bristande information från LTH

Men alla är inte fullt så positiva. En tredjeårsstudent på civilingenjörsprogrammet i datateknik, som vill vara anonym, förstår var kritiken kommer ifrån. Hans är en av utbildningarna som dömts som bristande.

– Av det jag kunde se var kritiken mest riktad mot forskardelarna av utbildningen, som vi inte alls har kommit i kontakt med, säger studenten.

– På de delar som är mer arbetsförberedande snarare än forskningsinriktade verkade utbildningen dock hålla hög klass, fortsätter han.

Han tycker även att LTH:s information kring utvärderingarna och dess konsekvenser hade kunnat vara bättre.

– De jag har pratat med på min utbildning har också velat ha mer info från LTH. Vad innebär den här utvärderingen i förlängningen? säger han.

Per Warfvinge menar att det finns en kommunikationsplan kring utvärderingarna från LTHs sida, framtagen tillsammans med Teknologkåren.

– Det är inte bortglömt, säger han.