Sydskånska tar ton i nya replokaler

- in Nyheter, Studentliv

Med ett år av sjunkande medlemsantal bakom sig satsar Sydskånska nationen hårt på profilera sig som Lunds främsta musiknation. Nu erbjuder de medlemmarna replokaler.

Sydskånska inledde en kontakt med Studiefrämjandet i Lund under planeringstadiet av nationens festival som genomfördes tidigare i höstas.

– Vi hade medlemmar som ville repa och Studiefrämjandet hade replokaler, så då var det inte mycket att snacka om, säger Gustaf Strand, kurator på Sydskånska nationen.

Från och med förra veckan abonnerar nationen på tre pass i veckan i Studiefrämjandets lokaler vid Sockerbruksområdet i centrala Lund. Ännu kan man bara boka tid genom att ta kontakt med kuratelet.

– Vi arbetar på en större uppdatering av hemsidan och då hoppas vi att få upp ett bokningssystem för replokalerna, säger han.

Redo att användas av Sydskånskas medlemmar. Foto: Tim Jedeur-Palmgren
Redo att användas av Sydskånskas medlemmar.
Foto: Tim Jedeur-Palmgren

Fokuserar på verksamheterna

Satsningen är ett första steg i nationens strävan att stärka sin profil som musiknation. Under det gångna läsåret har nationen tappat 12 procent av sina medlemmar. Men detta är ingenting som bekymrar Gustaf Strand.

– Jag väljer att fokusera på våra verksamheter, säger han och berättar att mycket är på gång i kulisserna, utan att vilja nämna något mer specifikt.

Vad tror du minskningen av antalet medlemmar beror på?

– Vår marknadsföring har inte varit optimal. Vi har inte tagit tillvara på våra kommunikationskanaler till fullo. Det är först nu som vi börjar få ordning på vår facebooksida. Hemsidan behöver också förbättras, säger han.

Tydligt mål

För någon vecka sedan anordnade nationen en intern workshop för att planera hur nationens verksamheter ska utvecklas framöver.

– Målsättningen är att bli Lunds främsta musiknation. Det ska vara lätt för våra medlemmar att förverkliga sina idéer och påverka organisationen, säger Gustaf Strand.