Kårerna gör sig redo för rektorsval

- in Nyheter
@Annika Skogar

Under torsdagskvällen samlades Lunds universitets studentkårer, Lus, till ting. Då utsågs bland annat studentrepresentanter som ska vara med och utse Lunds universitets nästa rektor.

Mötet öppnades med den uppseendeväckande frågan om att utse en studentrepresentant till universitetets utbildningsnämnd trots att posten ännu inte utlysts. Anledning var att utbildningsnämnden kommer att sammanträda innan nästa ting och att studenterna därmed kommer att missa en möjlighet att vara representerad. Efter omröstning beslutade dock kårerna att låta den platsen stå vakant till nästa ting, då platsen utlysts.

Val till Universitetskollegiet

Under mötet skedde också val till de gemensamma kårplatserna för Universitetskollegiet – den beredningsgrupp som ska jobba med att utse Lunds universitets nästa rektor. Rektorsvalet kommer att vara en tung politisk fråga under våren då nuvarande rektor Per Erikssons uppdrag som rektor löper ut i årsskiftet 2014/15. Efter långa diskussioner utsåg tinget de heltidsarvoderade Lus-presidialerna Clara Lundblad och Edward Linderoth-Olson tillsammans med läkarstudenten Martin Sjöström.

–  Det känns verkligen jätteroligt, säger Clara Lundblad.

Under sina anförande till varför presidialerna ville göra anspråk på de här posterna trots sina redan fullspäckade scheman så menade de båda att ett rektorsval bör ingå i deras arbetsuppgifter som kårernas förtroendevalda.

Utöver Lus gemensamma platser har varje kår rätt att utse varsin representant till Universiktetskollegiet vars arbete sätter igång redan i nästa vecka.

Gratis nätutbildningar

På mötet diskuterades även Lunds universitets satsning på gratisutbildningar via internet, så kallade Massive Open Online Courses, MOOCs. Den fokusgrupp som berett frågan menade att kårerna inte bör motsäga sig den här satsningen men att universitet måste ha ett tydligt syfte med satsningen – att bara vilja ”ligga i framkant” inom universitetsvärlden räcker inte.