Tältdemonstranterna: ”Stor risk att avlägsnas med våld” 

Det finns en stor risk att tältaktionen i Lundagård kommer att avlägsnas med våld. Det menar representanter för demonstranterna under onsdagens presskonferens. Demonstranterna berättar även att två JO-anmälningar har riktats mot universitetet. 

Polisen har meddelat att demonstranterna måste vara bortförda från Lundagård senast på fredag. Då ska Lunds universitet ha doktorspromotion på platsen. Detta har universitetet polistillstånd för, till skillnad från tältaktionen – som inte ansökt om att få demonstrera på platsen. Med risken att bli bortförda hängande över huvudet anordnade demonstranterna under onsdagen en presskonferens.

Fyra talespersoner har valts ut för att tala under presskonferensen. De meddelar att det är upp till varje enskild demonstrant att avgöra huruvida de kommer att gå med på polisens krav att lämna platsen eller inte. 

– Vi kan inte tala för vad enskilda, som är en del i vår rörelse, kommer att göra, säger en av talespersonerna.

Demonstranterna meddelar att de gemensamt inte kommer att lämna platsen förrän de får gehör för sina krav gentemot Lunds universitet. De kräver bland annat att universitetet ska göra ett uttalande i solidaritet med Palestina och akademiker i Gaza som drabbas av konflikten.

De vill också att universitetet ska avsluta sina samarbeten med institutioner och företag som demonstranterna menar bidrar till Israels krigföring i Gaza. Slutligen vill de att universitetet ska bidra till återuppbyggnaden av akademiska institutioner på platsen.

Under gårdagen ska demonstranterna ha försökt mejla samtliga anställda på universitetet, men mejlen ska, enligt demonstranterna, ha blivit raderade. Detta, tillsammans med universitets bemötande av studenterna, har lett till två JO-anmälningar mot universitetet.

Vad är en JO-anmälan?

+

En JO-anmälan görs till Justitieombudsmannen när en person upplever att den har blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller representant för en myndighet, i detta fallet Lunds universitet.

– Vi skickade ut över 15 000 mejl. Folk får mejlen, de läser dem och svarar. Och sen så är mejlen borta. Och så säger universitetet att det var något strul med Microsoft, säger en av en av tältaktionens talespersoner.

Från universitetets sida menar man att mejlen av misstag har hamnat i skräppost. John Westerlund, it-chef på Lunds universitet, kommenterar händelsen: 

”Många av de mejl som togs emot flyttades till karantän automatiskt, eftersom den stora mängden identiska mejl automatiska klassificerade som skräppost”

Han skriver att universitetet nu arbetar med att återställa mejl, men att det sker manuellt och därför tar tid.

Studenterna anklagar också universitetsledningen för att inte svara på deras frågor.

En JO-anmälan har uppförts med anledning av att demonstranterna inte tycker att LU uppfyller sin skyldighet att som statlig myndighet svara på inkommande frågor. Hur ser ledningen på detta?

”Den som upplever att kontakten med myndigheten har brustit är helt fri att anmäla det till JO. Det har inte universitetet några synpunkter på.”, skriver Anna Johansson, pressansvarig universitetsledningen på Universitetsledningens staber.

Under presskonferensen berättar demonstranterna att universitetet inte längre ser någon anledning att fortsätta dialogen med dem. De hänvisar demonstranterna att i stället kontakta Lunds studentkårer. Demonstranterna menar dock att varken Lunds universitets studentkårer (Lus) eller enskilda kårer vill driva deras frågor. 

– Kårerna uttrycker tydligt att de frågor vi bedriver inte går i linje med deras uppdrag. Vi har en annan uppfattning. De frågor vi driver är vår tids särskilt viktigaste studentpolitiska frågor och går ut över studenters hälsa.

Lus om kritiken: ”Behöver kontakta sin enskilda studentkår”

Linnea Landegren, ordförande för Lus, bekräftar att hon blivit kontaktad av personer med åsikter om deras arbete i denna fråga, men att hon inte vet exakt vem som står bakom mejlen eftersom det är från en gemensam mejladress. Avsändaren har uttryckt önskemål om att Lus ska ta ställning i frågan, uttrycka sig om händelseutvecklingen i Gaza och ge åsikter om universitetets arbete med att hantera tältmöten.

Har Lus svarat på dessa önskemål?

– Vi har svarat att vi uppskattar att personer har hört av sig till oss och är engagerade och bryr sig om Lus arbete. Men så som Lus är uppbyggt, som jag också har kommenterat tidigare i Lundagård, arbetar vi bara utifrån de gemensamma frågorna som studentkårerna driver genom Lus och kan därför inte arbeta utifrån vad enskilda individer eller andra organisationer har avsett oss, säger Linnea Landegren och fortsätter:

– Vi styrs av de principer som är etablerade i våra dokument. Om man ska vara jättetydlig, så arbetar vi i nästan alla forum utifrån konsensus minus ett. Det betyder att alla studentkårer utom en måste vara överens om att Lus ska driva en viss fråga eller uttrycka en viss sak.

Demonstranterna som talade onsdagens presskonferens i tältlägret kritiserade både Lus och kårerna i allmänhet. De menar att kårerna har ett ansvar att lyfta fram viktiga frågor för studenterna. Talespersonerna påpekade att frågan om vad som händer i Gaza är viktig för studenterna, givet det stora engagemanget. Linnea Landegren säger att det är viktigt att ta upp angelägna frågor, men att det finns begränsningar för hur Lus kan ta ställning i olika frågor.

– De frågor man jobbar med måste komma utifrån de etablerade principerna för att ta fram sådana ställningstaganden. Respektive studentkår har sina egna system för hur de ska ta fram gemensamma frågor att driva, säger hon.

Universitetsledningen har meddelat att de inte kommer att boka in fler möten med demonstranterna. I stället kommer de att kommunicera med studenterna genom Lus. Demonstranterna känner att kårerna inte har lyssnat på dem, vilket de menar leder till en låst situation.

– Det är ju såklart olyckligt om personer får en felaktig bild av hur vårt arbete går till. Det går att höra av sig till Lus om man har frågor och tankar, det tar vi gärna emot. Men vill man påverka Lus och den gemensamma studentrösten hänvisar vi helt enkelt till att man behöver arbeta med eller kontakta sin enskilda studentkår, för det är det demokratiska förhållningssättet vi har, säger Linnea Landegren.

– Det går inte att påverka Lus på något annat sätt än genom studentkårerna. Det är en viktig del av vår process och det är också något som vi tycker är viktigt att enskilda studenter har kännedom om.

Läs mer om presskonferensen här.