Bredd och kvalitet

Fler personer vill läsa på universitet och högskola och fler personer bör ges den chansen. Det menar Patrice Soares, utbildningspolitisk krönikör på Lundagård.

Nio av tio svenskar tycker att alla som är behöriga och vill studera på högskolan ska få göra det. Det visade en undersökning som Novus Opinion lät göra för några år sedan. Och jag håller med. Högskolan tillhör alla medborgare (ägs av staten), finansieras av alla (över skattesedeln) och bör bland annat därför vara öppen för alla. Det är därför en fin och högst rimlig ambition att alla som vill förkovra sig, utvecklas och växa som individer bör ges chansen att göra så. Så är dock inte fallet idag.

I höstas var det så att var fjärde person som sökte till Lunds universitet inte kom in. Vilket givetvis är sorgligt för den enskilde studenten som missar en chans att skaffa sig en högskoleexamen.

Men det är också sorgligt för offentlig och privat sektor och för Sveriges medborgare. Offentlig sektor behöver mer kunnig personal: sjuksköterskor, lärare, läkare och psykologer. Näringslivet behöver fler kompetenta ingenjörer, ekonomer, jurister. Och medborgarna behöver få en ökad tillgång till vård, omsorg och utbildning av hög kvalitet.

Kvalitet och bredd bör därför vara ledorden och ambitionen för morgondagens svenska högskolepolitik. Det ska finnas högre utbildning för flertalet, utan tummande på utbildningens kvalitet. Sverige är ett så pass rikt och utvecklat land att vi kan kräva både och. Men då behöver högskolan mer resurser.

En som insett detta är Lunds universitets rektor, Per Eriksson. Han har vid ett flertal tillfällen vädjat till regeringen att öka antalet studentplatser på Sveriges högskolor och universitet. Rektor har tyvärr fått kalla handen av regeringen. Det är en anledning till varför jag tycker att du bör ge regeringen kalla handen i riksdagsvalet i höst. Fler som vill och är behöriga att läsa på högskolan måste välkomnas ombord på utbildningståget.