Lund bäst på filosofi

- in Nyheter

Universitetets filosofiutbildningar får högsta betyg när Universitetskanslerämbetet utvärderar. Filosofiska studentrådets ordförande Henrik Hågemark och prefekten Björn Peterson gläds men menar att det kan bli bättre.

Universitetskanslersämbetets arbete med att betygsätta landets högskoleutbildningar fortsätter. Nu har turen kommit till filosofiutbildningarna och här står sig Lund bra i konkurrensen. Filosofiska institutionens alla utbildningar får nämligen det mest åtråvärda omdömet ”mycket hög kvalitet”. Vid bedömningen av måluppfyllelse tas hänsyn till fyra faktorer: studenternas examensarbeten, utbildningens självvärdering och intervjuer med representanter för utbildningen, samt studentintervjuer, där studenterna ger sin syn på utbildningen.

Mer genus efterfrågas
Filosofiska studentrådets ordförande Henrik Hågemark gläds över det positiva omdömet men är inte överraskad.
– Jag har själv gått utbildningen så jag vet att den håller hög kvalité. Jag tror det beror på den högkvalitativa forskningen. Den så att säga droppar ner i undervisningen.
Är det något som kan förbättras?
– Ett tydligare genusperspektiv vore önskvärt. Sen så vill vi så klart ha fler undervisningstimmar, men det är en ekonomisk fråga som ligger utanför vår kontroll. Institutionen gör det bra efter förutsättningarna, säger han.

Studenterna för långsamma
Björn Peterson, prefekt på filosofiska institutionen, tycker det är trevligt med ett så fint omdöme, men såg inte utgången som given.
– Jag var inte säker på betyget. I bedömningen ligger mycket fokus på kvalitén på kandidat- och magisteruppsatserna. Kvalitén varierar dock från år till år då studenterna byts ut. Som tur är har vi just nu duktiga studenter.
Varför har ni lyckats så bra?
– Vår institution är forskningstung och mycket fokus ligger på forskning. Vi har många forskare som är väl insatta inom den senaste forskningen. Detta ger dem möjlighet att ge studenterna bättre uppsatshandledning. Vidare tror jag den trivsamma arbetsmiljön och den informella stämningen på institutionen kan ha bidragit.
Är det något som ni kan förbättra?
Det vore önskvärt att studenterna blev klara med sina kandidat- och magisteruppsatser lite snabbare. Vi skulle även vilja ha mer fokus på muntlig framställning i undervisningen, säger han.

Fakta

[checklist]

FAKTARUTA

Göteborgs   universitet
 • Praktisk filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
 • Teoretisk filosofi – kandidatexamen
Bristande kvalitet
Linköpings universitet
 • Praktisk filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
Lunds universitet
 • Praktisk filosofi – kandidatexamen
Mycket hög kvalitet
 • Praktisk filosofi – magisterexamen
Mycket hög kvalitet
 • Teoretisk filosofi – kandidatexamen
Mycket hög kvalitet
 • Teoretisk filosofi – magisterexamen
Mycket hög kvalitet
Stockholms universitet
 • Filosofi – kandidatexamen
Mycket hög kvalitet
 • Filosofi – magisterexamen
Mycket hög kvalitet
Södertörns högskola
 • Estetik – kandidatexamen
Hög kvalitet
 • Estetik – magisterexamen
Hög kvalitet
 • Filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
 • Filosofi – magisterexamen
Hög kvalitet
Umeå universitet
 • Filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
Uppsala universitet
 • Estetik – kandidatexamen
Hög kvalitet
 • Praktisk filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
 • Teoretisk filosofi – kandidatexamen
Hög kvalitet
 • Teoretisk filosofi – magisterexamen
Mycket hög kvalitet

[/checklist]