Botan nära ekonomisk kollaps

- in Nyheter

Lunds universitets botaniska trädgård, ”Botan”, beräknas gå en miljon kronor back. Stängs växthusen ner för att spara in pengar riskerar det att förstöra växtmaterial för hundratals miljoner kronor.

Dålig bemanning och minus i kassan. Lunds botaniska trädgård har 500 000 årliga besökare. Trots stark besöksström hänger ekonomin på fallrepet. Frågan är om trädgården kommer kunna fortsätta sin verksamhet efter 2014.
– Finansieringen från universitetet är eftersatt och har inte följt utvecklingen av löner och hyreshöjningar. Enligt beräkningar kommer vi gå en miljon kronor i back. Det är ohållbart i längden, säger Annika Bergengren, ordförande i Botaniska trädgårdens styrelse.

För få anställda
Nyligen framgick att anställda på trädgården tvingats jobba för mycket och att trädgårdens personalstyrka var för liten för att leva upp till arbetsmiljölagens regleringar av arbetstid.
– På grund av besparingsbehov har vi ibland hållit inne med att anställa. Det har lett till ökad arbetsbelastning på personalen och vissa arbetsuppgifter har inte kunnat utföras, säger Annika Bergengren.

Alarmerande situation
Trots att två halvtidstjänster förhandlats fram är den ekonomiska situationen fortsatt alarmerande. ”Botan” har hälften så många anställda som övriga botaniska trädgårdar i Sverige, i relation till sin skötselyta. Om växthusen stängs ner som besparingsåtgärd riskerar växtmaterial motsvarande 150 miljoner kronor att förstöras. För drygt två veckor sedan meddelades Lunds universitetsstyrelse om den ekonomiska situationen.
– Vi har fortfarande inte fått något besked om vår framtida finansiering. Det blir en osäkerhet i verksamheten och det är svårt att planera, säger Annika Bergengren.

Sven Strömqvist, vicerektor. Arkivfoto: Max Jedeur-Palmgren
Sven Strömqvist, vicerektor.
Arkivfoto: Max Jedeur-Palmgren

”Finns en maxgräns”
Sven Strömqvist, vicerektor med särskilt ansvar för universitetets särskilda verksamheter, USV, dit Botaniska trädgården hör hemma, menar att svårigheten i att skjuta till mer pengar beror på att trädgården inte är kopplad till statsfinansieringen av universitetet. I stället är det något universitetet själv väljer att bekosta.
– Det finns en maxgräns för hur mycket vi kan ge vissa verksamheter innan grundutbildningen blir lidande. Det är för tidigt för mig att prata om detta nu, men vi kommer behandla frågan på ett styrelsemöte i maj, säger Sven Strömqvist.

Fram tills dess är Botaniska trädgårdens framtida ekonomiska förutsättningar oklara.

 

 

Fakta

[checklist]
  • Botaniska trädgården har beräknat att de kommer gå en miljon kronor i back under 2014.
  • Botaniska trädgårdens styrelse begär 420 000 kronor i ökade anslag för 2014, och 825 000 kronor i ökade anslag för 2015. Om detta inte beviljas kan inte Botaniska trädgården i Lund uppfylla sitt uppdrag som Botanisk trädgård.
  • Stängs växthusen i botaniska trädgården som sparåtgärd riskeras växtmaterial till ett värde av 150 miljoner kronor att förstöras.
  • Extern finansiering har sökts via kommun och region. Än så länge utan resultat.
  • Besöksströmmen till Botaniska trädgården i Lund uppges vara 500 000 personer/år. Värdet av den besöksströmmen för Lunds kommun beräknas vara 100 miljoner kronor.
  • Uppsala kommun bidrar till driften av Uppsalas botaniska trädgård. Motsvarande bidrag ges inte av Lunds kommun.
  • Beslut om Lunds Botaniska trädgården väntas fattas i maj.
[/checklist]