Rasistiskt språkbruk i kurslitteraturen

- in Nyheter
@Daniel Kindstrand

Negerledare. Så benämns Martin Luther King i kursboken Litteraturens historia i världen. Nu överväger institutionen att stryka boken.

1990 publicerades boken Litteraturens historia i världen av Bernt Olsson och Ingemar Algulin. Boken har använts på universitet både för litteraturvetare och på lärarprogrammet. I dag används boken som ett historiskt komplement till kursens skönlitteratur som annars är det centrala för grundkursen i litteraturvetenskap.
– Författarna har valt att använda ordet ”neger” löpande genom hela boken. Inte bara i kontext där det skulle kunna vara parafrasering eller citat. Till exempel så presenteras Martin Luther King som negerledaren Martin Luther King, säger Malte Grahm, som studerar grundkursen i litteraturvetenskap och tycker att boken vid vissa fall är rasistisk.
Finns det fler exempel?
– Ja, exempelvis när boken Mörkrets hjärta av Joseph Conrad beskrivs. Där har författarna valt att använda orden negerslaveriet och negerslavar istället för slaveri och slavar, och detta är inget jag känner igen från originalverket även om ordet neger ibland används, säger Malte Grahm.

Kontroverser ska kritiseras
På kursen i litteraturvetenskap är diskussioner en viktig del i undervisningen. Kontroversiella stycken lyfts ofta upp ur sin kontext för att bemötas med kritik.
– Vi har diskuterat liknande problematik  med skönlitteratur och det finns flera andra författare som tar upp rasism, men boken Litteraturens historia i världen har vi aldrig diskuterat kritiskt på föreläsningar, säger Malte Grahm.

”Det är vårt ansvar”
Karin Nykvist arbetar som studierektor för bland annat litteraturvetenskap på Språk- och litteraturcentrum. Hon berättar att lärarna främst undervisar i de skönlitterära verken som är de centrala i kursen.
Är det någon som har påpekat användandet av ordet neger tidigare?
– Nej, och jag måste erkänna att jag inte har läst boken sedan jag var student 1994, men redan då var det kontroversiellt att uttrycka sig på det sättet, säger Karin Nykvist.
Hur har detta kunnat passera såväl studenter som kursansvariga och institutionen?
– Naturligtvis är det vårt ansvar att ha koll på att kurslitteraturen håller institutionens standard och här har det brustit, säger hon och fortsätter:
– Vi frågar studenterna vid varje kurs om de har synpunkter på kurslitteraturen, eftersom de har sett den med fräscha ögon. Vi är alltid tacksamma när brister i kurslitteraturen uppmärksammas, säger Karin Nykvist.
I kursen diskuteras normalt kontroversiella stycken från skönlitteraturen, men inte när det gäller denna fackbok. Varför inte?
– Ett av vårt ämnes viktigaste uppgifter är att visa på hur rådande ideologi speglas i konst och litteratur och hur det sedan sker en förvandling i vad som är viktigt och rätt i skönlitteratur i olika tider. Därför är det extra olyckligt att det slunkit igenom kurslitteratur som är föråldrad på det här sättet, säger Karin Nykvist.

Ingen reaktion
Boken har varit en del av kurslitteraturen i flera år utan att varken universitetet, lärare eller studenter har uppmärksammat denna fråga.
– Det är självklart en kritik mot alla studenter och mig själv att det inte tagits upp förrän nu och det beskriver också hur homogen universitetsvärlden fortfarande är, säger Malte Grahm.

Studierektorn Karin Nykvist berättar att boken kommer tas upp i ämnets styrelse och där skall de ta ställning till om förlaget ska kontaktas eller om boken ska strykas.
– Vi får ta ställning till om vi ska ta kontakt med förlaget eller om vi ska stryka boken. Vi har tidigare haft boken uppe för diskussion men aldrig lyckats enats om ett beslut, men då visste vi inte att det såg ut så här, säger Karin Nykvist. 

Boken ska revideras
Studentlitteratur AB, förlaget som ger ut Litteraturens historia i världen, har inte varit medvetna om det kontroversiella språkbruket. Att ordvalen inte försvunnit tidigare är enligt dem en fråga för Norstedts förlag, som gav ut reviderade utgåvor av boken på 1990-talet.
– De här frågorna borde ställas till Norstedts. Boken har funnits väldigt många år utan att orden så vitt jag vet har uppmärksammats. Vi har inte tagit fram boken, vi har tagit över den som den är, säger Karin Palmkvist ansvarig utgivare på Studentlitteratur AB.
Har Studentlitteratur gett ut en egen version sedan ni köpte rättigheterna av Norstedts Förlag?
– Vi ska revidera den men hittills har vi bara tryckt om den, säger Karin Palmkvist ansvarig utgivare på Studentlitteratur AB.
Varför ger ni ut en bok utan att läsa igenom den?
– Därför att då hade studenter blivit utan böcker på sina kurser eftersom den inte funnits ute. Det tar tid att göra en revidering. Detta är en väl inarbetad bok som funnits i snart 25 år.