Nollningspolicyn efterlevs inte

- in Nyheter
@Viktor Drangnell-Ek

Teknologkåren följer inte den nollningspolicy som Lunds tekniska högskola beslutade om i våras. Nu ska båda parter komma fram till en gemensam lösning för nästa höst.

Nollningsveckan förkortades från fyra till tre veckor. Första veckan blev alkoholfri. Det fastslog ledningen för Lunds tekniska högskola i en policy i våras. En policy som Teknologkåren upplevde ”som ett slag i magen” och sedan negligerade eftersom man inte fick delta i beredningen.
– Vi var emot att LTH försökte reglera kårens verksamhet, något de inte kan. Framför allt är vi kritiska till sättet som den här policyn togs fram på. Vi har känt oss överkörda och valde därför att frångå vissa delar, säger Teknologkårens ordförande Sara Gunnarsson.
– På de punkter vi delar samma andemening och ståndpunkt har vi efterlevt policyn. Men vi har inte följt allt.
Vad har ni inte följt?
– Jag kan inte gå in på alla detaljer mer än att den inte var förankrad hos oss. Vi fanns inte med i beredningsgruppen och hade inget att säga till om.
Vad är då meningen med en policy?
– Det kan man ju undra. Jag vet inte på vilka grunder de tog fram den. Det får du fråga dem om. Deras syfte får de stå för, säger Sara Gunnarsson.

En kompromiss
Enligt Elisabet Gersbro-Bülow, avdelningschef för studievägledningen på LTH, lyckades LTH och kåren nå en kompromiss.
– De ville ha ett alkoholevent under den första veckan. Något vi inte motsade oss, säger hon.
Hur har ni kontrollerat policyn?
– Vi har inte haft någon kontroll. Det är svårt. Men jag är full av beundran över nollningsgeneralerna, de har gjort ett fantastiskt jobb. Om phösarna upplevt att saker inte gått rätt till, har de tagit sitt ansvar. Sen har det så klart förekommit alkohol ändå.
– Blir någon till exempel kraftigt berusad beter sig phösar och faddrar exemplariskt. De fångar upp situationen och följer i sådana fall personen hem, säger Elisabet Gersbro-Bülow.
Sara Gunnarsson tror också att nollningen hittills fungerat bra.
– Vi utvärderar hela tiden. Så det är svårt att säga hur det gått och vilka reaktioner som framkommit nu under första veckan, säger Sara Gunnarsson.

Ny policy
LTH och Teknologkåren har länge haft en god relation och samarbetat kring nollningsveckorna. I höst ska de sätta sig ner för att nå en unison lösning.
– I våras kände vi oss överkörda vilket påverkade vår relation. Samtidigt har vi lyckats kompromissa lite och det går i rätt riktning nu. Vi delar uppfattning i väldigt mycket. Därför är det viktigt att vi nu utarbetar en gemensam policy, säger Sara Gunnarsson.
– Jag tycker vi återskapat en god relation. Vi vill absolut att nollningen ska bli så bra som möjligt. Därför kommer LTH och kåren utarbeta en gemensam policy i slutet av september, säger Elisabet Gersbro-Bülow.