Tibor Navracsics ny kommissionär för utbildning i EU

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Ungraren Tibor Navracsics blir EU-kommissionär för utbildningsfrågor. Europeiska studentkårens ordförande Elisabeth Gehrke är kritisk till hans tidigare politik.

Elisabeth Gehrke är ordförande för Europeiska studentkåren. Foto: Arkiv/Carl-Johan Kullving
Elisabeth Gehrke är ordförande för Europeiska studentkåren.
Foto: Arkiv/Carl-Johan Kullving

Idag utsågs den nya kommissionen för Europeiska unionen. Kommissionär med ansvar förutbildning-, kultur-, ungdoms- och medborgarfrågor blir Tibor Navracsics. Han är utbildad jurist och har även doktorerat i statsvetenskap. För närvarande är han Ungerns utrikes- och handelsminister.
– Tidigare gick det rykten om att utbildning inte skulle omfattas i den nya EU-kommissionens arbete, så det är glädjande att det finns med, säger Elisabeth Gehrke, ordförande för Europeiska studentkåren.
– Jag hoppas han kan lämna sina anti-demokratiska värderingar hemma i Ungern. Tibor Navracsics har troligtvis fått kommissionärsposten för att han ska hållas borta från viktigare poster. Utbildningspolitiken förs främst på nationell nivå så den här kommissionärsportföljen ses inte som lika viktig, säger hon.
Vad kommer han arbeta för?
– Det är svårt att veta, han är inte vald för att han har stor erfarenhet av utbildningsfrågor. Målen för utbildningspolitiken är fastslagna till år 2020, så han har inte mycket spelrum.
– Tidigare har han skrivit en artikel om att studieavgifterna borde slopas i hela EU, och den åsikten hoppas jag att han tar med sig i sitt nya arbete, säger Elisabeth Gehrke.

Undvika amerikanska universitet
Att svenske Cecilia Malmström fick posten som handelskommissionär glädjer Elisabeth Gehrke.
– Jag tror att hon kommer göra ett väldigt bra jobb, speciellt nu när TTIP-avtalet ska förhandlas. Från amerikanskt håll ses utbildning som en handelsvara som kanske ska vara med  avtalet. Från ESU:s sida ser vi helst att EU inte bjuder in de amerikanska profitskolorna med det här avtalet.
Varför inte?
– De har ofta inte en sund syn på utbildning, de försöker ofta utnyttja studenter genom att ta höga avgifter för utbildning som håller låg kvalitet. Ska EU ha avtal med USA om utbildning måste det göras försiktigt, säger Elisabeth Gehrke.

Kommissionär med ansvar för forskning, vetenskap och innovation blir Carlos Moedas från Portugal och kommissionär med ansvar för frågor rörande mobilitet i EU (där utbyten mellan universitet ingår) blir Marianne Thyssen från Belgien.