”Bygg på höjden”

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Från Karlskrona via Estland till Lund. Juridikstudenten Adam Davidsson är 26 år och nummer fyra på Kristdemokraternas lista i valet till kommunfullmäktige.

Efter fyra terminer på juristprogrammet ska Adam Davidsson nu ta paus ett år och läsa humaniora. Kursvalet föll på Östeuropakunskap. Intresset för de östligare delarna av Europa fick han efter att ha volontärarbetat på daghem för utsatta barn i Estland.
– Det är intressant och se hur Öst- och Centraleuropa utvecklar sig efter nästan ett sekel av förtryck. Många av länderna har fått utveckla marknadsekonomier från scratch de senaste 20 åren. Jag gillar den pionjärandan, säger Adam Davidsson.

Bandledare i Dolusspexarna
Lunds studentliv har Adam Davidsson hunnit engagera sig i. Han är tillförordnad ordförande för den allmänborgerliga studentföreningen Athenum där han varit aktiv sedan 2012. Dessutom har han varit bandledare för Dolusspexarna vårarna 2013 och 2014. Att vara ledare tycks vara något han gillar.
– Kommunpolitik handlar ofta väldigt lite om ideologi och mer om person. Jag tror på människors utveckling och kommer arbeta för barnfamiljerna. Det finns många studenter som idag har svårt att bilda familj bland annat på grund av bostadsbristen, säger Adam Davidsson.
– Jag tycker även att det ska vara mindre barngrupper i förskolan, och där får vi se över om kommunen kan skjuta till mer pengar för fler lärare i skolan, säger han.

Bygga på höjden
Bostadsbristen tycks vara den stora frågan som politikerna i Lund står inför. Adam Davidsson tror på ett kontroversiellt förslag som går emot Kristdemokraternas linje.
– Jag tycker vi måste bygga mer på höjden. Det är inte rimligt att vi använder den fina åkerjorden runt Lund för att bygga bostäder på. Det går att förtäta mer, säger Adam Davidsson.
– Sen tycker jag även att det måste göras förenklingar i byggreglerna. Många oanvända vindar i centrala Lund skulle kunna bli studentbostäder på så sätt, säger han.

Kommunvalet 2014

[checklist]

Vem ska du rösta på?
Inför valet den 14 september har Lundagård intervjuat kandidater från samtliga politiska partier som ställer upp i kommunfullmäktigevalet till Lunds kommun. Gemensamt för intervjupersonerna är att de för närvarande är studenter eller doktorander.

[/checklist]