Tärningen är kastad

- in Nyheter
@Annika Skogar

Nu har vi precis haft ägarstämma med alla kårer. Nu har vi också gjort vad vi kunnat för att få behålla tre redaktörstjänster även 2015.

Ägarstämmor var något som vi började ha under förra året. Anledning var att Lundagårds styrelse upplevde att det inte fanns något utrymme att diskutera mer övergripande, frågorna om Lundagård tillsammans kårerna, det vill säga  tidningens ägare. Sedan dess har vi haft fyra stämmor när vi diskuterat allt från framtid och vision till rent ekonomiska frågor.

Idag var det dags att diskutera det beslut som togs av kårerna i mars om att bara utlysa två, istället för tre, redaktörstjänster inför 2015-17. Det här har varit ett beslut som skavt i tankarna väldigt mycket det senaste året och vi redaktörer, tillsammans med vår styrelse, har kämpat hårt för att kunna visa upp ett positivt resultat för verksamhetsåret 2013-14. Vi har också jobbat mycket för att göra oss mindre beroende av annonsintäkter för att det ska kännas tryggt att äga en tidning även när annonsmarknaden svajar.

Det här har resulterat i att vi för verksamhetsåret 2013-14 slutade på 56 400 kronor plus vilket, givet förutsättningarna, måste ses som riktigt bra. I presentationen som jag höll kan ni se vilka åtgärder vi har vidtagit och vilka konskevenser vi ser att det skulle få om en tjänst försvann. Nu känner jag att vi gjort vad vi kan. Förhoppningsvis tycker även kårerna det när de samlas för beslut den 15 oktober.