Finland vill införa studieavgifter

- in Internationellt
@Axel Vikström

En total flopp. Så beskriver studentorganisationer det finländska pilotförsöket med studieavgifter för utomeuropeiska studenter. Trots det väljer landets regering att gå i Sveriges fotspår.

Piia Kuosmanen, ordförande i Finlands studentkårers förbund, FSF. Foto: Pressbild/FSF
Piia Kuosmanen, ordförande i Finlands studentkårers förbund, FSF.
Foto: Pressbild/FSF

Den finländska regeringen planerar att införa studieavgifter för studenter från länder utanför EU/ESS och Schweiz. Avgifterna kommer ligga på minst 4 000 euro per läsår. Utbytesstudenter kommer fortsättningsvis studera gratis.

Nyheten har väckt mycket ilska bland studentorganisationer i Finland, som ända sedan debattens begynnelse varit emot införandet av studieavgifter.
– När vi ser hur det gått i Sverige är det väl inte förvånande att vi reagerar. Nu väntar förmodligen samma utveckling hos oss, säger Piia Kuosmanen, ordförande i Finlands studentkårers förbund, FSF.

Det Piia Kuosmanen syftar på är att antalet studenter från länder utanför EU/EES och Schweiz i Sverige störtdök med 79 procent, efter att den borgerliga regeringen införde studieavgifter 2011. Under de senaste åren har antalet avgiftsbelagda studenter ökat något, men siffrorna är fortfarande inte i närheten av de 7600 så kallade ”free movers från tredje land” som inledde sina studier hösten 2010.

Misslyckat pilotprojekt
Åren 2010–2014 har ett pilotprojekt genomförts i Finland där utvalda universitet gavs möjligheten att ta studieavgifter av internationella studenter. Med resultatet i hand blir regeringens planer ännu mer obegripliga för studentkårerna.
– Projektet var en flopp. Intresset från universiteten var lågt och ekonomiskt innebar det ingen märkbar förändring. Vid Aalto-universitetet där jag studerar var det endast två studenter som betalade avgifter – de allra flesta som antagits gav upp sin studieplats när de fick höra att de skulle tvingas betala, säger Piia Kuosmanen.

Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.  Foto: Pressbild/SFS
Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
Foto: Pressbild/SFS

SFS: Väldigt olyckligt
Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under debattens lopp flera gånger visat sitt stöd för studentkårerna i Finland. De vill inte se att grannlandet gör samma misstag som Sverige.
– Vi har nu åter tagit kontakt för att diskutera hur vi kan hjälpa dem. Det här är väldigt olyckligt, säger ordförande Rebecka Stenqvist.

”Gör inte som Sverige”
Richard Stenelo är ansvarig för rekryterandet av avgiftsstudenter vid Lunds universitet.
Han kan inte förstå varför Finland kom på tanken att genomföra ett pilotprojekt.
– Vem skulle nu vilja betala över hundratusen kronor studieavgifter som del av ett projekt? Det är vansinne, säger han.

Om den finländska regeringen beslutar sig för att införa avgifter hoppas han att grannen tar lärdom av Sveriges misstag.
– I Sverige tänkte man inte igenom ordentligt hur införandet skulle göras. Det fanns ingen övergångsperiod och man formulerade regelverket fel, säger Richard Stenelo.

En svensk återgång till total avgiftsfrihet tror inte Richard Stenelo är realistiskt sett till budgetsituationen.
– Om jag var regeringen skulle jag i stället införa en begränsad pengakvot av anslaget som varje universitet skulle få använda för att ta emot studenter från tredje land. Övriga studenter skulle de sedan få ta betalt av, säger han.