Q: Margot Wallström

- in Q

Lunds universitets tidigare styrelseordförande. När partipiskan ven efter den rödgröna valsegern kände hon sig tvingad att byta ner sig till posten som utrikesminister. Hennes enda erfarenhet av högre utbildning är som ordförande för universitetet. Under sin tid i Lund har hon inte tillbringat så mycket tid i Lund. Hon gjorde entré emellanåt för möten med universitetsstyrelsen och kanske framför allt, donatorer. Hon har dock arbetat för att göra universitetet mindre exkluderande och högfärdigt och har till exempel drivit frågan att avskaffa användandet av latin. Det bör tilläggas att Wallströms största fritidsintresse är att läsa böcker från förrförra seklet och att hennes valspråk är Studiosis optimum.

Q kvad:

Illustration: Sara Ottosson
Illustration: Sara Ottosson

Margot, tiden här gick fort.
Likväl du hunnit göra
mycket, både smått och stort
och donatorskår förföra.

Kronan på din karriär
får nu kapitulera
för en plats i ministär,
att i Stockholm få frottera.

I stället för att möta
rektorskandidater
ska du ubåtskris sköta
och erkänna ovissa stater.

Du lämnade din post här fort
för bidrag till demokratin.
Och vi gör som vi alltid gjort
och avslutar nu på latin.

Vivat!