Antirasism på bio

- in Nöje
@Jenny von Platten

På 90-talet startade Antirasistiska filmdagar som motpol till den växande högerextremismen i Sverige. I november arrangeras evenemanget igen och känns nu mer relevant än på länge.

Ett effektivt sätt att minska fördomar bland människor är att låta dem få ta del av varandras verkligheter. Antirasistiska filmdagar, ARF, anordnar därför varje november en festival där filmvisning kombineras med samtal för att möta behovet av kunskap kring rasism.
– Film skapar empati. På ett par timmar kan en grupp människor sättas in i konfliktsituationer de annars inte får uppleva. De får inte bara fakta utan också en känsla, säger Paula Bustos Castro, arrangör för filmdagarna i Malmöregionen.

Med det i åtanke följs varje filmvisning av en reflektion. Det kan vara ett föredrag, ett seminarium eller en öppen diskussion. Filmfestivalen, som är uppdelad i ett program för hög- och grundskolor och ett för allmänheten, ser till att ha en blandning av mainstream och smala filmer. Paula Bustos Castro vill att filmdagarna ska vara ett forum för alla.
– Alla studenter kan anmäla sig gratis till filmerna i skolprogrammet, även om vissa är anpassade för yngre åldrar. Programmet för allmänheten är mindre, till största del kostnadsfritt och riktar sig till en bredare publik, säger hon.

Den Antirasistiska filmfestivalen startades 1993 som en motvikt till den högerextrema framväxten i Sverige. Då stod teman som nazism och fascism i centrum.
– Sedan dess har fokus breddats och huvudtemat har i stället blivit mänskliga rättigheter. Men nu, i samband med riksdagsvalet och den nazistiska attacken i Malmö den 8 mars, har vi smalnat av igen, förklarar Paula Bustos Castro.

I år visas flera filmer kopplade till nazism, fascism och migration, filmer som arrangörerna hoppas kan öppna för förståelse och diskussion. En av dem är den danska filmen Under den samme himmel som skildrar hur några afrikanska migranter riskerar sina liv för att ta sig till Europa. En annan film är ungerska Just the wind om en romsk familj under ständig oro.
– Det känns som att vi är tillbaka där vi startade, säger Paula Bustos Castro.

Antirasistisk filmfestival

  • Malmö 17-22 november
  • Helsingborg 25-27 november
  • Lund 27 november och vidare