Svårt att locka studenter till forskningsstudier

- in Nyheter

Runt om på Lunds universitet finns lappar om pågående forskningsstudier uppsatta. Till priset av en biobiljett, en kaffe eller för att tjäna mänskligheten vädjar de till oss att delta. Men Lundastudenterna är svårflörtade – kanske kan en ny app locka. 

Otillräcklig kompensation, avsaknaden av tradition och brist på tid anges som orsaker till varför det är så svårt att locka studenter till forskningsstudier.
– Vissa experiment tar mellan 2-3 timmar vilket få har tid med. Att vi inte betalar deltagare kontant gör det också svårt att locka studenter, säger Maja Petersson, administrativ koordinator för Humanistlaboratoriet vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Hon berättar att verksamheten har ett formulär på sin hemsida dit frivilliga kan anmäla sig så att de lättare ska få tag på deltagare. De söker gärna efter deltagare med en annan språkbakgrund än svenska.

Även Emelie Stiernströmer, administratör för Experimentdatabasen vid Psykologiska institutionen, har svårt att få studenter att ställa upp:
– Jag tror vi i Sverige saknar en tradition av att studenter deltar i experiment då universiteten inte har velat tvinga studenter att delta.

Emelie Stiernströmer berättar att Psykologiska institutionen skapat en app genom vilken studenter kan anmäla sitt intresse till experiment, ett system som institutionen kämpat länge med för att få införa.

Lättare för Medicinska fakulteten
Anita Wisén, forskare inom grundläggande fysiologi och träningsfysiologi vid Medicinska fakulteten finner det däremot lätt att få studenter till att delta.
– Jag upplever det inte som svårt att locka studenter varken personligen eller för mina kollegor, säger Anita Wisén.

Däremot anser hon att det är svårare att locka personer i arbetsför ålder eftersom de sällan har tid.

Lön för mödan
Vid Lunds universitet lockar flera forskare med kaffe, pengar eller biobiljetter för de som ställer upp. Något som kan passa utmärkt för dem som bränt sina sista slantar på Systembolaget och har en vecka kvar tills CSN dimper ner på kontot. Är det här orsaken till att studenter blir frivilliga försökskaniner?

Anita Wisén säger att vid Medicinska fakulteten belönas sällan deltagare, men att hon gärna hade velat ge någonting:
– Det är alltid trevligt att få något för sitt deltagande, men jag tror inte att det är drivkraften för dem som ställer upp. Jag tror att de flesta drivs av en nyfikenhet.

På Humanistlaboratoriet lockar forskare bland annat med biobiljetter vilket Maja Petersson tror är nödvändigt:
– Det vore självklart idealt att få studenter som endast ställer upp för forskningens skull, men det funkar inte så, säger Maja Petersson.