1000 kronor per doktorand

- in Nyheter

Nu får äntligen doktoranderna på institutionerna vid Lunds tekniska högskola ersättning för sina förtroendeuppdrag. Detta för att kompensera för den tid som läggs på uppdrag inom fakulteten.

För många doktorander vid Lunds tekniska högskola kan förtroendeuppdrag inom högskolans större organisation leda till att mindre tid läggs på institutionstjänstgöring, som undervisning. För att kompensera för detta har LTH tagit beslutet från att från nästa år betala 1000 kronor per doktorand till institutionerna.
– Tyvärr blir det ett schablonbelopp då beslutet baseras på det totala antalet doktorander vid institutionerna, inte vilka doktorander som har förtroendeuppdrag. Detta innebär att det blir lite orättvist för de institutioner där doktoranderna är väldigt aktiva i förtroendeuppdrag men tanken är att det ska jämnas ut över tid, säger Kerstin Johnsson, ordförande för Doktorandsektionen inom Teknologkåren vid LTH.

Fastställer ersättning
Ett beslut från slutet av 2013 fastställer att ersättning ska utgå för de doktorander som tar sig an förtroendeuppdrag. Där specificeras de timmar som doktorander kan lägga på förtroendeuppdrag men inte hur ersättningen för dessa timmar ska se ut.

Det nya beslutet fastställer att institutionerna ska få pengar för alla doktorander som finns vid de olika institutionerna.
– Eftersom det är institutionerna som betalar vår lön, blir de inte jätteglada om man kommer och vill ha kompensation för ett stort antal timmar lagda på förtroendeuppdrag. Det är viktigt för oss att institutionerna får ersättning för det här och att det finns ett praktiskt genomförande, säger Kerstin Johnsson.

Legitimerar insatsen
Kerstin Johnsson har tillsammans med LTH:s rektor Anders Axelsson varit drivande i beslutet.
Varför har det varit viktigt att få igenom det här beslutet?
– Doktorander ska inte känna att man tar tid från sin forskning för att delta i fakultetens arbeten. Det är viktigt att vi har ett medinflytande från studenter och doktorander i organisationen och därför är det viktigt att ge ersättning för det arbetet. Detta legitimerar deras insats, säger Anders Axelsson.