Nya budgeten bakslag för universitetet

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Alliansens budget klubbades igenom under onsdagen. Den slår hårt mot universitetets satsning på fler studieplatser.

Ny budget – nya förutsättningar. När Stefan Löfvens budget föll under onsdagen, föll även den planeringen som gjorts där utefter. Budgeten beräknade ett tillskott av studieplatser som skulle ge Lunds universitet 30 miljoner extra. Nu får de i stället nöja sig med fem miljoner.
– Vi kommer förlora på det här, konstaterar Tim Ekberg, planeringschef på Lunds universitet.

Lunds universitet lider av en överproduktion av studenter – många fler vill in, men platserna blir färre. I Socialdemokraternas och Miljöpartiets nedröstade budget planerades ett stort tillskott av nya studieplatser på landets universitet. Ett sådant tillskott kommer att ske även med Alliansens budget – men inte på ett sätt som Lunds universitet kan dra speciellt mycket nytta av.
– I S och MP:s budget var det en satsning på nya studieplatser. 5000 var beräknade för 2015, en siffra som skulle bli 14 000 de kommande åren. Nu kommer inte det att hända. I stället kommer Alliansen att skapa 10 000 nya platser – varav 9000 är kopplat till lärarutbildningar, förklarar Tim Ekberg.

30 miljoner blir fem
Lunds universitets lärarutbildning är förhållandevis liten sett till dess storlek och universitetet går på en ekonomisk smäll i och med den nya budgeten.
– Vi får mindre nya studieplatser och därför mindre pengar. Vi hade räknat med 30 miljoner i form av nya platser. Nu blir det snarare fem miljoner, tror Tim Ekberg.

Siffrorna är ännu inte helt säkra. Förslaget till anslagen för det så kallade utgiftsområde 16 – vilken behandlar utbildning och universitetsforskning – ska riksdagspolitikerna diskutera den 11 december. Men ett är säkert: Platserna kommer att minska.
– Omflyttningar kan göras om utskottet kommer överens. Fördelningen är inte helt hundra än, det enda vi vet säkert är att ramen har minskat. Detta innebär med stor säkerhet att vi får färre platser, säger Tim Ekberg.

Hur tacklar Lunds universitet det här?
– I det här skedet får vi bara flyta med. Vi har känt till budgetförhandlingarnas osäkerhet och har jobbat därefter. Förändringen kommer inte betyda något för fakulteterna eller verksamheten som är på gång. Men universitetet är helt i händerna på riksdagen – de beslutar om pengarna, avslutar Tim Ekberg.

Kurt Bratteby är avdelningschef för internationella relationer på Svenska institutet.  Foto: Pressbild/Cecilia Larsson Lantz
Kurt Bratteby är avdelningschef för internationella relationer på Svenska institutet.
Foto: Pressbild/Cecilia Larsson Lantz

Svenska institutet får mindre pengar
Och det är inte bara genom universitetets färre platser som studiesugna får sig en törn. Även anslagen till Svenska institutet, SI, är mindre i Alliansens budget. SI ansvarar för att öka omvärldens intresse för Sverige, bland annat genom att dela ut stipendier. Under 2014 kom närmare 700 studenter till Sverige via SI:s stipendiesystem. Hur det kommer att se ut med den nya budgeten är ännu oklart.
– Vi har inte hunnit ta in konsekvenserna av det, men jag tror spontant att den nya budgeten inte kommer innebära någon större förändring av läget. Men jämfört med regeringens budgetproposition får vi en halv miljard mindre, säger Svenska institutets avdelningschef för internationella relationer Kurt Bratteby.