Så förändrar nya budgeten ditt liv

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Regeringens budget är fälld. Med Alliansens nya budget sker förändringar och Lundagård synar de som påverkar just dig som student.

Arbete:

Bostadsbyggande:

 • 300 000 nya bostäder i hela landet fram till 2020.
 • 20 000 nya studentbostäder i hela landet till 2020.
 • Vidare utredning om hur hårt det går att pressa tillgänglighetskrav och andra byggregler för studentbostäder. BoKompakt-stil.
 • Akademiska hus ska fixa fler studentbostäder genom att tydliggöra bolagets inriktning om byggande och förvaltande av studentbostäder.

Ekonomi:

 • 1000 kronor extra i månaden i studielån
 • Högre skatt på tobak och alkohol.

Forskning:

 • Forskningsprogrammet för finansmarknadsforskning finns kvar.
 • Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS, får fortsatt oförändrat ekonomiskt stöd.

Utbildning:

 • Fler studieplatser för lärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Ökningen kommer totalt att omfatta 10 000 studenter per år.
 • Premie införs för speciallärar- eller specialpedagogexamen liksom för ämneslärarexamen inom matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik.
 • Medelhavsinstituten ges fortsatt oförändrat ekonomiskt stöd.