Fler studenter tar extralån

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Under det senaste åren har Kreditkassans utlåningar fyrdubblats. Nu satsar de för att hålla jämna steg med utvecklingen.

Kreditkassan inledde året med 500 000 nya kronor i donationer på kontot. Det är ett tillskott som kom väl till pass. Sedan år 2010 har summan av Kreditkassans utlåningar fyrdubblats och den administrativa bördan har därför blivit tyngre.

Ökar kapaciteten med tredjedel
Av den anledningen väljer stiftelsen att öka sin kapacitet med en tredjedel. Administratören Sofie Selin, som även arbetar för Bopoolen, kommer i fortsättningen att jobba en arbetsdag i veckan för Kreditkassan.
– Den senaste tiden har vi märkt av en markant ökning av utlåningarna och hennes arbetsbörda har ökat kraftigt. Nu har vi tagit höjd för ytterligare ökad utlåning, säger Kreditkassans ordförande Vilhelm Hultgren.
Vad beror ökningen på?
– En av anledningarna är att CSN blivit tuffare när de följer sina riktlinjer och sätter stopp för studiemedlet. Därför kommer många studenter till oss när de inte klarar av att ta sina poäng.

Agerat under studentens radar
Syns man inte, finns man inte. Kreditkassan har länge haft problem med att studenterna inte vetat om att kårerna erbjuder ett alternativ till de vinstdrivande kreditbolagen.
– Många studenter vet fortfarande inte om att Kreditkassan finns. I stället tar många studenterna SMS-lån, säger Vilhelm Hultgren.

Han forsätter:
– Vi har bara lånat ut till en liten del av de studenter som tvingas ta extralån, jag tror att det är många fler som tar SMS-lån.

Ska synas mer
Med den nya satsningen är detta någon som kan komma att förändras.
– Nu kan vi bli bättre på att synas och kommunicera till studenterna och förhoppningsvis kunna hjälpa fler studenter.
– Det är vetskapen om oss som gör att fler kommer till oss, säger Vilhelm Hultgren.