Fusket i Lund här för att stanna

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Sedan 2012 har antalet fällningar i Lunds universitets disciplinnämnd ökat med med hela 38 procent över två år. En ökning som kan bero på universitetets lärare.

Disciplinnämnden vid Lunds universitet får en allt tyngre arbetsbörda. Antal anmälningar under år 2013 och 2014 av studenter som fuskar på tentor, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra vid universitetet har ökat med i snitt 24 studenter jämfört med 2012.

Petra Holst är studentombud. Foto: Lukas J. Herbers
Petra Holst är studentombud.
Foto: Lukas J. Herbers

Lärare inte anmält tillräckligt
Men ökningen betyder inte nödvändigtvis att studenterna blivit större fuskare. Studentombudet Petra Holst tror snarare att lärarna börjat ta sitt ansvar.
– Ökningen kan bero på att fler lärare varit medvetna om att de ska anmäla när det kommer till fusk- och plagieringsfall, säger hon.
Har det inte gjorts i samma utsträckning tidigare?
– Jag har förstått att vissa lärare tror att de gör studenterna en tjänst genom att inte anmäla fallen. Då förminskas rättssäkerheten och det finns ingen oberoende part som utreder fallen.
– Fler kan ha blivit medvetna om just detta, säger studentombudet Petra Holst.

Saknas ansträngning
Trots att anmälningarna blir fler och fusket mer konsekvent, har universitetet än inte presenterat någon helhetslösning på problemet.
– Det finns inga åtgärdspaket mot fusket. Det är väldigt dåligt. Hur den ena institutionen gör, är inte den andra institutionen likt. Man hanterar det väldigt olika. Fusk förekommer, man måste arbete emot det, säger Petra Holst.

97 procent stängs av
Om man som student väl åker fast är risken för en avstängning från universitetet stor. Hela 63 av 65 fällningar under 2014 har slutat i avstängning.
– En avstängning avser högst sex månader, men normalpåföljden är sex veckors avstängning vid fusk, säger Johanna Alhem, jurist vid Lunds universitet.

Sexuella trakasserier – ett universitetsärende 
Under åren 2013 och 2014 anmäldes nio fall av sexuella och andra trakasserier vid universitetet. Ärenden som inte alltid går vidare till polisen.
– Vi gör inte alltid polisanmälan, men på grund av uppgifter som kommer fram kan ärendet skickas vidare till polisen. Men det är inget som sker per automatik: Vi har ingen skyldighet att gå vidare med ärendet till polisen, säger Johanna Alhem.