Rektorn ser många bekymmer

- in Aktuell
@Beri Zangana

Som nytillträdd rektor vid Lunds universitet säger sig Torbjörn von Schantz vilja sätta studenterna i centrum. Men han ser också stora utmaningar framför sig, framför allt när det kommer till ekonomin.

Varför blir man rektor?
– Jag kan inte säga att jag hade planer på att bli rektor just den här gången, men förr så lekte jag med tanken. Man kan inte ha planer på ett sånt här jobb utan det handlar om tillfälligheter. Jag tror även det handlar om medarbetarna på universitetet och deras önskan om en ny rektor.

Vilken är din hjärtefråga?
– Det är att vi måste ha en mycket bättre ekonomi i vår grundutbildning, och det gäller inte bara Lunds universitet utan hela Högskolesverige. Grundutbildningen är svårt underfinansierad och studenterna drabbas av det eftersom de inte får den absolut bästa undervisningen. Det  håller inte. Nu tror jag inte politiker alltid förstår detta, för den allmänna uppfattningen är att universitetet har jättemycket pengar. Men det är pengar vi inte kan använda inom grundutbildningen.

Du fick stöd av studentkårerna när du valdes till rektor. Varför fick du det stödet?
– Det har jag glömt, nu när du säger det… Jag hade gott rykte redan när jag var prorektor på SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) där jag oftast satte studentfrågorna i centrum. Det kan vara en bidragande orsak. Jag tror att studentrepresentanterna här var i kontakt med studenterna på SLU. Det är min gissning.

Det är många studenter som inte vet så mycket om sin rektor. Vad visste du om din rektor?
– En bra fråga. Nu ska vi se, vem var min rektor när jag studerade? Inte Sandblom, sen kom väl Stjernkvistarna. Äh, det här börjar bli pinsamt. Jag får gå ut och kolla. Den första rektorn jag verkligen kände till var Carl-Gustaf Andrén, men Håkan Westling var den jag blev riktigt medveten om. Studenter har inte koll eftersom att de har andra vardagliga problem, som att läsa till tentorna, få pengarna att räcka och vem som ska städa i korridoren.

Du har själv varit student i Lund tidigare. Vilket är ditt bästa studentminne?
– Mitt bästa studentminne… Det är ett helt liv sedan… Jag vet inte, det var kul att studera och festa även om man var bekymrad över tentor. Men det tänkte man inte på just då. Så på ett sätt var hela det livet ett gott minne måste jag säga.

Är det något som bekymrar dig?
– Det är mycket som bekymrar mig. Ibland när jag går hem tänker jag ”hur ska det här gå?”, men så är det här i livet ibland och det blir alltid bättre. Det som oroar mig är hur vi ska få politikerna att inse att de måste prioritera om. Speciellt i dessa tider med internationell oro. Det är sannolikt att inte bara Sveriges regering utan även andra länders regeringar kommer att satsa mer pengar på försvaret vilket naturligtvis kommer ta anslag från vår sektor.

Den tidigare rektorn Per Eriksson pratade ständigt om att högskolan behövde göra plats för fler studenter. Hur ser du på en eventuell ökning av antalet studieplatser?
– Det behövs kanske fler utifrån ett nationellt perspektiv. Men vi har redan en svårfinansierad grundutbildning och det blir inte bättre av att vi får fler underfinansierade studieplatser. De senaste åren har vi tagit in fler studenter än vad vi har fått anslag för. Därför behöver vi fler studieplatser för att få betalt för de som vi redan undervisar.

Hur ser du på att det blir färre internationella studenter?
– Det förvånade mig att det fanns en stor politisk enighet kring att införa terminsavgift, även om jag kan förstå det utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv. Jag tyckte det var ett förfärligt dåligt beslut av flera skäl, bland annat för att det internationella utbytet minskar. När unga människor studerar i ett annat land kan fördomar och motsättningarna mellan kulturer, religioner och etniska grupper minska. Nu är det inte så längre. Jag tycker studieavgifter är hemskt över lag.

Du skrev din avhandling om rävar. Varför just rävar?
– Det var en stor forskargrupp som tittade på rovdjurens påverkan på bytesdjuren. Och då behövde man en person som kollade på just räven. Det var en tillfällighet och inget jag hade tänkt mig från början. Jag var mer intresserad av rapphöns.