DEBATT: Koppla samman studier och arbetsliv – redan under studietiden

- in Debatt

Det borde ställas högre krav på arbetslivsanknytningen inom utbildningen, skriver Moa Persdotter, arbetsmarknadskoordinator på Samhällsvetarkåren.

Under höstterminen genomfördes en statistisk undersökning bland studenter på Samhällsvetenskaplig fakulteten och deras syn på kopplingen mellan sina studier och arbetslivet. Resultatet visar att studenterna önskar en starkare koppling till arbetslivet under studietiden och att de har dålig vetskap om det arbete som görs av universitetet i frågan. Universitetet spelar en extremt viktig roll i att förbereda studenter för framtida arbetsliv. Det borde därför ställas högre krav på arbetslivsanknytning inom utbildning.

  • En stor majoritet av studenterna som deltog i undersökningen ansåg att praktik var det mest arbetslivsförberedande inslaget under deras utbildning. Det pekar mot vikten av arbetslivsanknytning redan under studietiden.  De är av yttersta vikt att det arbetas fram möjligheter för studenter att delta i praktikterminer, mentorskapsprogram, karriärföreläsningar samt uppsatsskrivande på uppdrag av externa organisationer, under sin tid vid universitetet. Här kan universitetet och kårerna vara till stor hjälp.
  • Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet anser att studenter med examen från samma utbildning ska kliva ut på arbetsmarknaden med samma möjligheter. Verkligheten ser dock annorlunda ut. När studenter tar examen skiljer sig förutsättningarna ofta åt vad gäller kontaktnät till arbetsmarknaden. Den enskilde studenten har såklart själv ett stort ansvar i att bygga upp ett kontaktnätverk under sin studietid. Kårer och universitetet kan ta visst ansvar genom att jobba aktivt för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsliv redan innan arbetslivet har börjat. Vad arbetslivsanknytningen bör handla om är att erbjuda kunskapsspridning om vilka färdigheter just dina studier ger dig, chans att få komma ut på studiebesök och få en bild av det som komma ska, att få lyssna på spännande alumner som redan gjort resan och det handlar om att få komma i kontakt med eventuella framtida arbetsgivare. Universitetet ska uppmuntra studenterna att tänka fritt och kreativt, så även om sina framtida yrken, men studenterna har rätt till viss vägledning och rådgivning. All utbildning bör vara forskar- och arbetslivsförberedande samt planeras så att interaktionen mellan utbildningen, forskningen och arbetslivet främjas. Allt för att minska övergångstiden mellan utbildning och kvalificerat arbete.

Moa-användSom Lunds näst största studentkår kan Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet ta större ansvar i frågan. Med detta sagt vill jag därmed slå ett slag för Samhällsvetarkårens arbetsmarknadsdag, SAMarbete. Utställarna och föreläsarna finns där för att vi samhällsvetarstudenter har en självklar plats på arbetsmarknaden. Kom till Eden imorgon den 5:e mars mellan kl. 11-15 och sätt samhällsvetarna på kartan, ställ frågor om det arbetsliv som väntar och lyssna till intressanta föreläsare. SAMarbete arrangeras varje år för att skapa en tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad, redan under studietiden.

 

Moa Persdotter
Arbetsmarknadskoordinator, Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet
Projektledare SAMarbete 2015.
www.samarbete.org