Den återhållsamme förnyaren

- in Nyheter

Stora Salen i AF-borgen är fullsatt. Intresset är stort när Moderaternas nytillträdda partiordförande Anna Kinberg Batra gästar Studentafton.

Anna Kinberg Batra inleder sitt anförande med att hylla studentlivets Lund. Hon nämner oväntade samtal i parken Lundagård under Lundakarnevalen eller spontana extrajobb som det hon tagit med sig från studentlivet.
– Använd den här tiden till de oväntade grejerna och tänk dem där tankarna som inte behöver vara så himla färdiga. Tids nog blir man kompromissa, man blir färdig och arbetslivet kan börja och allt det där, säger hon.

Jan Wifstrand, tidigare chefredaktör på Sydsvenskan, står för de flesta av frågorna. Diskussionen går oundvikligen in på politikområdet. Publiken får en viss inblick i de tvära kasten efter tidigare statsministern Fredrik Reinfeldts avgång under valnatten, något Anna Kinberg Batra själv inte fått någon vetskap om. Kort därefter diskuterade hon regeringsfrågan inne hos Riksdagens talman.
– Det ställs hårdare krav på en, på gott och ont. Då kan man få mer gjort och vinna större förtroende, men man får också mer stryk om det går fel, säger hon.

Jan Wifstrand leder in intervjun till Anna Kinberg Batras egen studenttid, präglad särskilt av politiska engagemang i ungdomsförbund och studentförbund. Hon jämför det med engagemang i nationsliv eller Studentafton. Hon beskriver hur hon under 90-talskrisen svarade på brev hos dåvarande statsminister Carl Bildt samtidigt som hon studerade makroekonomi.
– Att kombinera teori och praktik, hur det faktiskt funkar och hur folk reagerar, är något som format mig enormt, säger hon, och uppmanar återigen studenterna att prova nya saker under studenttiden.

Man kan utröna Anna Kinberg Batras ideologiska övertygelse mellan raderna genom intervjun. Hon menar att alla individer har eller borde kunna ha framtiden i sina egna händer. Det kan inte alla, och politiken ska då frigöra den makten underifrån. På frågor om jämställdhet och miljö ger hon inget uttryck för någon vässad moderat verktygslåda. Hon menar istället att kompetensen finns där, och rekryterare helt enkelt måste göra sitt jobb. Anna Kinberg Batra är ibland svåråtkomlig och hon dementerar flera frågor direkt, som att Moderaterna skulle ha en gubbig historia eller att klyftorna ökat under moderat styre. Hon motiverar dock utförligt varför hon inte håller med.

Sammantaget ger Anna Kinberg Batra ett personligt intryck och talar vid flera tillfällen direkt till studenterna och delar med sig av erfarenheter, läxor och tips. Hon förmedlar också vid flera tillfällen hennes syn på samhället och ideologi. Det är däremot svårare att utröna hur, eller om, Moderaterna kommer att förnyas framöver.