Mer mångfald och studentrörlighet

- in Studentliv

Studentbostäder, frihet och framtidsdrömmar. Det pratade moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra om i en intervju med Lundagård efter gårdagens Studentafton.

Om du skulle läsa universitetskurser under tre terminer, vad skulle du läsa då?
– Jag tyckte det var väldigt roligt att blanda. Det var roligt att läsa ekonomi, både företags- och nationalekonomi. Jag har också läst språk och började också på statsvetenskapen men praktiken tog överhanden.
– Jag skulle nog ha valt ungefär samma idag, men möjligen även litteratur och historia. Om jag skulle bredda skulle det vara med humaniora.

Vad hade du för drömmar när du var tonåring?
– Jag var nog rätt vilsen som tonåring. Jag tyckte det var kul att börja plugga. Mycket för att kompisar gjorde det, och då kunde man också skjuta upp vad man vill bestämma sig för att göra sen och under tiden skaffa sig erfarenhet och lära sig någonting. Bara det är ett skäl att börja med högre studier. När man börjar och inser att det är svårt också får man ju anstränga sig lite för att bli färdig.
– När jag var riktigt liten ville jag bli veterinär, och när jag var student innan politiken tog så mycket kraft och plats var jag på väg åt journalisthållet också, för samhällsintresserad har jag nästan alltid varit. Jag var två somrar på Svenska Dagbladet.

Politiken under Fredrik Reinfeldt handlade i väldigt hög utsträckning om frihet i ekonomiska frågor. Hur skulle du säga att Moderaterna kan öka friheten mer generellt i andra frågor?
– Delvis hänger det ju ihop, därför att om du inte kan försörja dig själv utan är beroende av bidrag eller en partner så är du ju mindre fri. Att kunna leva på sin lön och att ekonomin är stark lägger en grund för att människor ska ha större utrymme i sin vardag och vara friare och välja mer själva hur man lever.
– Men det är inte den enda frågan, utan öppenhet och rörlighet är också enormt avgörande frihetsfrågor. Att kunna vara den du är och vill vara utan behöva riskera hot, våld eller trakasserier, eller begränsas överhuvudtaget, på grund av vem du är eller vem andra tycker att du är.

Finns det då kontraster mellan blocken gällande frihet som inte gäller ekonomi?
– När det gäller friheten att leva som man vill och kan så ställer säkert alla upp på det, men har olika vägar dit. Motståndarna till vänster vill reglera tillvaron mycket mer för många fler i syfte att ställa den till rätta.
– Jag tycker det är bättre att du får så stort utrymme som möjligt själv och att det allmänna hjälper till när man verkligen behöver. Där finns en viktig skillnad mellan blocken.

Hur vill du ändra bostadspolitiken för att få fram fler bostäder?
– Det kräver mark, det kräver enklare regler, det kräver bättre konkurrens, bland annat. Här i Lund kan man ju konstatera att Miljöpartiet, som är väldigt populära bland många studenter, aktivt har stoppat flera viktiga studentbostadsprojekt.
– Man kan inte vara studentvänlig och samtidigt stoppa viktiga studentbostadsprojekt. Det har Miljöpartiet gjort på ett antal studentorter, däribland här.

Hur ser du på avvägningen mellan säkerhet och övervakning efter terrorattentaten i Köpenhamn och Paris tidigare i år, just eftersom de står i konflikt?
– Ja, ibland gör de ju det. Vi måste ha hårdare tag mot terrorism, och vi måste stoppa våld och hot och man ska inte behöva känna sig otrygg oavsett vem man är eller vad man tror på. Det kräver polisresurser, polisverksamhet och övervakning. Samtidigt vill vi skydda öppenheten och det öppna samhället. De står ibland i konflikt, men man måste åta sig även svåra frågor och avvägningar, och då är rättssäkerheten den viktiga styråran här.
– När man har säkert klart för sig att någon är brottsling eller på väg att begå brott – då tar vi oss också rättigheten att inskränka den personens frihet och kanske till och med låsa in, ta in passet, eller vad det nu kan vara för någonting. Vi måste skydda öppenheten för många, men ta i hårdare mot de få som vi vet är farliga mot just öppenheten.

Idag har vi Erasmusutbyten och Bolognaprocessen. Hur skulle utbildningssamarbetet kunna utvecklas ännu mer och förbättras inom EU?
– Det kan det säkert, och nu växer också digitaliserade kurser fram som man kan läsa i andra länder utan att åka dit. I grund och botten tycker jag det är bra om man kan kombinera utbildningar och kurser från olika orter och olika former så bra som möjligt. Då kräver det så klart att man kan kvalitetssäkra vad det är för något man har läst och att man har jämförbara system så att man kan räkna ihop sina system.
–Bolognaprocessen har ju gjort att det är mycket lättare när man är på exempelvis Europautbyte. För att just då kunna jämföra och tillgodoräkna sig. Det kan säkert bli bättre. Jag tror det är viktigt och bra att man har mer studentrörlighet.

Ska det då vara någon skillnad på om jag läst ekonomiprogrammet i Lund eller om jag tillgodosett mig samma kunskaper via internet? Finns det något politiken kan göra för att legitimera den kunskapen om den finns där?
– Ju bättre metoder man har för att kvalitetssäkra vad det är för kurs man har läst, desto större är möjligheterna då att kunna tillgodoräkna sig det och ha nytta av det här. Det kan säkert göras bättre. Det ser vi ju hur det växer fram, och jag ser i grund och botten positivt på om man bor och studerar i Lund, har läst en termin i ett annat land och kanske går en kurs på ett asiatiskt universitet också. Det är bra om man tar till sig de erfarenheterna och kunskaperna.
– Utbildningssystem är däremot svåra och tröga, och ska så vara lite grann, eftersom det är viktigt att till exempel en läkarutbildning måste man ju kunna kontrollera mycket noggrant att den gått till på rätt sätt och innehåller rätt element för att sen kunna omsättas i praktiken, för att ta ett extremt exempel. Man behöver validering, och validering kommer att fortsätta att vara svårt, men jag ser positivt på mångfald även internationellt i utbildningssystemet.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Studentafton om gensaxens möjligheter – och etiska dilemman

Årets Nobelpris i kemi tilldelades upphovskvinnorna bakom Crispr/Cas9,