Med sociala medier bekämpas rasismen

- in Nyheter

Bekämpandet av Sverigedemokraternas politik var på tapeten när Oscar Schau, journaliststudent i Lund och aktiv på sajten Inte rasist men, föreläste på Utrikespolitiska föreningen.

Inte rasist men, IRM, är en antirasistisk och ideellt granskande nyhetsorganisation. Deras mål är att granska Sverigedemokraternas politik och sociala medier-användning. Under tre år har organisationens uppmärksammande av SD politikers rasistiska-, kvinnofientliga- och homofobiska utlåtanden fått 30 partimedlemmar att uteslutas.
– Man måste ha levt under en sten ifall man missat att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, säger Oscar Schau, som föreläser om IRM och studerar journalistisk i Lund.

Själva organisationen IRM består nu av sex vita heterosexuella män med olika ideologier.
– Det som vi har gemensamt är att vi är demokrater. Demokrater tycker att alla kan leva tillsammans i frihet, det tycker inte SD, säger Oscar Schau.

Han berättar om hur stiftelsen Expo avslöjat att en tredjedel av alla partimedlemmar i SD delat rasistiska åsikter som enligt partiets egna principer är felaktiga.
– Ifall Sverigedemokraterna ska uppehålla sina principer och sin nolltolerans måste de mer eller mindre lägga ned partiet, hävdar Oscar Schau med en ironisk ton och publiken skrattar.
Publiken är redan frälst och väldigt homogen. 95 procent av publiken är unga vita kvinnor i 20-25 årsåldern.

Oscar Schau berättar också om partiets principprogram.
– I principprogrammet står det klart och tydligt om hur människan inte föds som ett tomt blad, utan om hur människan föds med en viss gemensam essens för vissa grupper. SD tror ”kort och gott” att människor föds med medfödda kvaliteter, beroende på var man är född. Det som är farligt är att ifall Sverigedemokraterna får mer makt, vad kommer då vara den definierade essensen?

Enligt IRM har Sverigedemokraterna en snäv bild av vad rasism innebär. De ser rasism som ras-rasism snarare än kulturrasism.
– ”Man kan inte vara rasist mot en religion” påstår Sverigedemokrater och det är fel, då till och med FN erkänt kulturrasism, säger Oscar Schau.

Efter föreläsningen kommer publikfrågor om varför SD fortsätter få ökat stöd och ifall all publicitet är bra publicitet. Oscar Schau har inget egentligt svar på detta och hävdar bestämt att det enda IRM gör är att lyfta fram hur SD uttalar sig i främst sociala medier. Det är intressant hur Oscar Schau helt missat varför partiet fått framgång, då han spenderar dagarna i ända med att bevaka partiet.

Det är också intressant hur publiken generellt består av vita unga kvinnor och hur Inte rasist men enbart har manliga vita heterosexuella medlemmar.
– Vi förstår inte hur det råkat bli så, att vi bara är unga vita män i IRM. Men vi rekryterar gärna, säger Oscar Schau.

 

Artikeln har uppdaterats efter publiceringen.
Fotnot: Trots att Oscar Shau flera gånger under föreläsningen påpekat att IRM nu endast består av vita män och att tidigare redaktionsmedlemmen Bilan Osman gått vidare till Expressen, meddelar IRM att Osman fortfarande skriver ibland.