Universitetet dumpar Øresundsinstituttet

- in Nyheter

Lunds universitet avslutar sitt medlemskap hos Øresundsinstituttet för att spara pengar.

Somliga gör slut över en middag, andra gör det genom att byta relationsstatus på Facebook. När Lunds universitet gick ur Øresundsinstituttet skickade de ett mejl. Johan Wessman, VD och chefredaktör på Øresundsinstituttet har dock förståelse för beslutet.
– Vi har fått besked om att Lunds universitet vill fortsätta samarbeta med oss men att universitetet av ekonomiska skäl behöver avsluta sitt medlemskap. Vi blev informerade på ett professionellt sätt och vi ser fram emot fortsatt samarbete med universitetet och hoppas på att de blir medlemmar igen i framtiden.

Inga gränsregionala analyser
Ett års medlemskap på Øresundsinstituttet kostar från 10 450 – 150 000 kronor. Det innebär att man får tillgång till bland annat faktabank och uppdragsanalyser.
– Det avslutade medlemskapet betyder inte att samarbeten med universitet kommer upphöra utan det handlar snarare om att anställda vid Lunds universitet inte längre får tillgång till våra gränsregionala analyser. Detta är inget vi ser kommer drabba studenternas möjlighet till utbyten inom regionen. Tvärtom kommer vi att utöka vår mottagning av praktikanter från danska och svenska universitet, säger Johan Wessman.

Kostnadskontroll
Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet, anser att det är viktigt att ha kontroll över kostnaderna.
– I dagsläget går två miljoner kronor till externa engagemang och samarbeten och detta måste vi minska på. Vi behöver se över alla medlemskap och försöka dra in kostnaderna där det behövs.
Vad innebär detta för studenter och andra slags utbyten i regionen?
– Øresundsinstituttet bedriver mest analysverksamhet och det gör vi på universitetet också. Jag tror inte att det påverkar studenterna eftersom tidigare har det varit oklart vad Øresundsinstituttet har konkret bidragit till utbyten bland studenter på Lunds universitet. Förutsättningar för att Lunds Universitet ska fungera och ha bra relation inom regionen är stark ekonomi och kontroll över samarbeten, menar rektor Torbjörn von Schantz.

Fakta: Øresundsinstituttet

  • Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som bedrivs utan vinstintresse och finansieras genom medlemskap från bland annat kommuner och universitet.
  • Institutet tillför analyser, fakta, konferenser och medieverksamhet för att öka kunskap om utveckling i Öresundsregionen.