Skriv tentan på Wikipedia

- in Aktuell
@Karolina Jakstrand

Nu ska universitetets lärare utbilda sig i Wikipediaanvändning. Lotta Åbjörnsson, pedagogisk utvecklare på Lunds universitet, hoppas att det digitala uppslagsverket kan användas för att göra studenternas hemuppgifter roligare.

Vem Lotta Åbjörnsson.  Gör Pedagogisk utvecklare på Lunds universitet.  Aktuell med Wikipediaworkshop för universitetslärare som kommer att äga rum den 26-27 mars och 12-13 maj.
Vem Lotta Åbjörnsson.
Gör Pedagogisk utvecklare på Lunds universitet.
Aktuell med Wikipediaworkshop för universitetslärare som kommer att äga rum den 26-27 mars och 12-13 maj.

Under våren ansvarar du för workshops i Wikipedia för intresserade universitetslärare. Vad är en Wikipedia-workshop?
– Det innebär att det kommer hit folk från Wikimedia, Wikipedias moderorganisation, och håller en workshop i hur man som lärare kan använda sig av Wikipedia i undervisningen, till exempel för examinationsuppgifter eller arbetsuppgifter. I stället för att lämna in ett paper så kan studenten skriva uppgiften på Wikipedia och har då möjlighet att bli läst av många fler. Det blir mer meningsfulla uppgifter för studenterna att göra.

Vad kommer de som går workshopen att lära sig?
– Den pedagogiska delen av den är att lärarna får idéer och tankar om hur man kan använda Wikipedia i sin undervisning. Vårt jobb med pedagogisk utveckling går ut på att göra utbildningen på Lunds universitet bra och se till att den blir värdefull. Lärarna ska få verktyg för att hitta på bra uppgifter till studenterna.

Men om en student laddar upp ett arbete på Wikipedia, hur ser ni på att vem som helst sen kan gå in och ändra det?
– Hur det ska hanteras är något vi får se hur vi ska gå till väga med. Det går ju att jobba med texterna i ett slutet kursrum och så småningom lägga ut dem. Men sen är det ju också så att om du skriver en text på Wikipedia så dröjer det bara några minuter innan någon har tittat på texten och givit återkoppling på det du skrivit.

Wikipedia ses av många som opålitligt och förbjudet att referera till – vad är Wikipedias status enligt dig?
– Wikipedias status är ju precis så, många betraktar det som opålitligt. Men det bygger på en idé som kallas för crowdsourcing, att dela med sig av sin kunskap. Wikipedia har stora krav på att ha med källor och referenser om en text ska publiceras där. Att jobba med Wikipedia är ju att lära sig att vara källkritisk. Ju fler välutbildade som är aktiva där desto större är sannolikheten att det blir bra material. Jag älskar Wikipedia och tycker att idén är underbar! Men man måste vara kritisk också.

Varför är det viktigt att bidra till att få Wikipedia att växa?
– För forskare är det viktigt att få ut sin forskning och då är ju Wikipedia ett bra ställe att synas på. Forskning går ut på att man ska åstadkomma saker som kommer till nytta för människor. Och på Wikipedia når man väldigt brett.

Har universitetet ett ansvar för att sprida kunskap ut i samhället?
– Universitetet bedriver forskarutbildning på uppdrag från staten. Där ingår att vi också ska vidarebefordra de kunskaperna till folk utanför universitetet. Wikipedia finansieras genom donationer från privatpersoner.

Skulle det kunna vara aktuellt för universitetet att donera pengar för att säkra dess oberoende?
– De har ju valt att finansiera sin verksamhet på det sättet just för att vara oberoende, och om universitetet ska vara med och finansiera så är de ju inte oberoende längre. Men man kan säga att de blir finansierade genom att vi skriver där.

Vad är det du tycker är så kul med Wikipedia?
– Det finns ett engagemang för detta. Ungefär 300 personer i Sverige är aktiva wikipedianer. Jag skulle kunna tänka mig att det är pensionerade universitetslärare som har massor av kunskaper. Folk är engagerade i det utan att tjäna pengar på det. För det goda helt enkelt. Det är en motkraft mot det kommersiella i samhället.

Text: Karolina Jakstrand
Foto: Dimitris Kalandranis

Fakta: Wikipedia

  • Den 15 januari 2001 lanserades den digitala encyklopedin Wikipedia av de två amerikanerna Jimmy Wales och Larry
    Sanger.
  • Idén går ut på att vem som helst kan gå in och skriva och redigera information i det webbaserade uppslagsverket.
  • Wikipedia är den femte mest besökta webbsidan i världen och den sjätte mest besökta i Sverige.
  • I februari 2014 innehöll Wikipedia över 30,7 miljoner artiklar.
  • Wikipedianer är ett namn för flitiga användare av Wikipedia.