Jobben räcker inte till

I tron att en universitetsutbildning ska ge ett bra och välbetalt jobb läser allt fler studenter vidare. Men de kvalificerade jobben räcker inte till, anser Philip Norrman, utbildningspolitisk krönikör.

Under lång tid har sambandet att plugga vid universitet och få ett bra jobb, varit självklart. För många har det varit det viktigaste skälet att utbilda sig vid ett universitet eller en högskola.

Faktum är att när de första universiteten kom till medeltidens Europa, var anledningen till dess uppkomst att förse stater med utbildade präster och ämbetsmän. Men hur ser egentligen verkligheten ut idag? Är det så självklart att högre studier leder till ett kvalificerat jobb i framtiden?

Michal Tåhlin, professor i sociologi vid Stockholms universitet har studerat det här fenomenet. Han menar på att det råder en diskrepans mellan antalet nyutexaminerade studenter och antalet kvalificerade jobb.  För de senaste sju åren har 400 000 studenter nyutexaminerats från landets universitet och högskolor. Medan antalet kvalificerade jobb inte alls ökat i den utsträckningen som har krävts för att matcha det stora antalet studenter. Därmed brister sambandet att en universitetsutbildning garanterar en ett bra jobb.

Ytterligare en problematisk aspekt, enligt honom, är att överutbildningen leder till att studenter tvingas ta jobb de är överkvalificerade för. Vilket resulterar i att personer med lägre utbildning får det svårare att konkurrera om jobben. Det är människor som redan idag är har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Synen på att alla måste bli akademiker är något som allt mer präglar dagens samhälle.

Den nuvarande regeringen drar de här tankegångerna till sin spets. Nu ska gymnasiet bli obligatoriskt och alla måste läsa in högskolebehörighet.

Det är dags att uppvärdera synen på yrkesskicklighet. Det behöver satsas mer på yrkesutbildningar i stället för fler högskoleplatser. Redan idag är efterfrågan stor på yrken som elektriker, undersköterska och gymnasieingenjör, och det är något som kommer att hålla i sig. Jobb som i praktiken inte kan flytta utomlands.

När ska politikerna inse att framtidens arbetsmarknad även kommer att behöva yrkesskickliga personer.
För trots allt — alla kan inte bli akademiker.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Hemma hos Edilen

I snart ett år har Hanna Dagsgård kunnat