DEBATT: ”Det svenska skolsystemet måste tillföras mer resurser”

- in Debatt

Det behövs kraftigt utbyggda resurser i form av bland annat skrivarstäder och personligt stöd för den som har det svårt på högskolan. Det skriver Peter Ericsson, styrelseledamot i Vänsterns Studentförbund Lund, i en debattartikel.

I dagarna publicerade Lundagård en utbildningspolitisk krönika författad av Angelica Kauntz som inte enbart är en krönikör på Lundagård utan även lokalpolitiker inom Feministiskt initiativ. I många frågor delar både vänsterns studentförbund och feministiskt initiativ samma ståndpunkt. Vi tror båda på en högskola för alla, vi erkänner patriarkatets existens och att detta bör bekämpas. Vi är också medvetna om att högskolan knappast kan kallas för en fristad för fritänkare, utan att den snarare bidrar till att upprätthålla ett hierakiskt samhälle där alla som inte är vita cis-män får kämpa för att hålla sig flytande. 

Den senaste tiden har dock en smått annorlunda agenda presenterats av feministiskt initiativs studentförbund, nämligen krav på att plocka bort den formella behörigheten för högre studier. Denna tendens återspeglas bland annat i en insändare som publicerades i Uppsala Nya Tidning och återfinns även i Kauntz krönika. Analysmässigt har Fi Studenter rätt, det pågår en en massiv snedrekrytering till högskolan och denna måste vi givetvis göra något åt. Att felet inte ligger hos den enskilde studenten utan snarare på strukturella förutsättningar är givetvis självklart.

Under de senaste åren av alliansstyre så har utbildningen drabbats hårt. Vi ser alltmer hur en sorteringsskola har uppstått, där de som inte kommer från priviligerade hem sorteras bort på förhand. Det rör sig om att man i sjätte klass måste välja ett tredje språk för att få meritpoäng till högskolan sju år senare. Det rör sig om att alliansen har plockat bort yrkesprogrammens högskolebehörighet och att brutala nedskärningar skett i komvux. Det här är bara några exempel på alla de strukturella förutsättningar som idag utestänger rasifierade, personer med psykisk ohälsa och arbetarklassen från högskolorna.

Det är just de här faktorerna som gör att människor systematiskt utestängs och för att rå på dessa strukturer måste andra åtgärder än att plocka bort den formella behörigheten ske. Vi måste tillsammans skapa ett samhälle där samhället ställer upp från dag ett för den som vill ta sig ur utanförskapet och skaffa en högre utbildning. Detta gör vi genom att bygga ut komvux men även genom att se till att färre hamnar i utanförskap från början. Det svenska skolsystemet måste tillföras mer resurser, vi måste ha fler lärare i klassrummet, fler specialpedagoger och mindre klasser. Vi måste ha en skola som ser vart enda barn och som aldrig någonsin sorterar bort en enda unge på grund av klass, etnicitet, kön, sexualitet eller psykisk hälsa. Det är så vi bygger en högskola som på allvar är inkluderande.

Att Kauntz förespråkar att skicka universitetslärare på pedagogisk utbildning är kanske inte så anmärkningsvärt men det är knappast så att denna åtgärd i sig skulle leda till att bryta den sociala snedrekryteringen. Istället är detta en åtgärd som skulle slå hårt mot den fria forskningen, för det är i första hand forskning som universitetslärarna bör arbeta med enligt tjänstebeskrivningen. Istället förespråkar vi inom VSF kraftigt utbyggda resurser för den som har det svårt på högskolan. Här kan skrivarverkstäder, personligt stöd och mer lärarledd tid på framförallt de humanistiska och samhällsvetenskapliga institutionerna spela en avgörande roll.

Peter Ericsson är styrelseledamot för Vänsterns studentförbund i Lund. Foto: Arkiv/Privat.
Peter Ericsson är styrelseledamot för Vänsterns studentförbund i Lund. Foto: Arkiv/Privat.

Inom VSF så tror vi på ett universitet för alla. Vi vet att varje människa har förmågan att göra det bästa av sitt eget liv, så länge hen får förutsättningarna för detta. Vägen till en öppnare högskola  går dock inte genom slopade betygskrav eller avskaffandet av den formella behörigheten. Den går istället genom att samhället finns där för alla, oavsett vart vi är livet och vilken hjälp vi behöver. Det är så vi skapar ett samhälle för alla och det är så vi hjälper de som idag står utanför samhället att ta tillbaka den framtid som alliansens och socialdemokraternas utbildningspolitik stulit ifrån dem.

 

Peter Ericsson
Styrelseledamot i Vänsterns Studentförbund Lund