Fyra från Lund i nationell forskningsgrupp

Lunds universitet har fyra representanter i regeringens nya forskningsberedning. En av dem är Christian Stråhlman, doktorand vid MAX IV-laboratoriet.

I samband med den forskningsproposition som regeringen ska lägga fram hösten 2016 har regeringen utsett en forskningsberedning. Forskningsberedningen ska vara ett bollplank för utbildningsdepartementet och Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Doktoranden Christian Stråhlman från Lunds universitet, som till vardags forskar på Max IV, är en av de 17 ledamöterna i beredningen.
– Jag kommer tillföra mina perspektiv som ung forskare och doktorand. Regeringen har tidigare sagt att de vill fokusera på unga forskares karriärmöjligheter, så det är något jag kommer lyfta, säger Christian Stråhlman.

Testa förslag
Förra forskningsberedningen skrev en egen rapport och kommenterade de förslag som kom från utbildningsdepartementet. Enligt Christian Stråhlman är formen för beredningens arbete inte satt än, men han ser fram emot arbetet.
– Jag utgår från att vi får tänka stort och fritt för vilka forskningspolitiska prioriteringar regeringen bör göra. Men jag förväntar mig också att regeringen vill testa sina politiska förslag på oss, säger Christian Stråhlman.
Vad tycker du är särskilt viktigt att lyfta i nästa forskningsproposition?
– Förutsättningarna för unga forskare är en viktig fråga där Sverige kan förbättra sig. Det är egentligen en jämställdhetsfråga. Åren från doktorand till fast anställning tappas många kvinnor för att det är svårt att kombinera karriär och familj.
Vilka konkreta åtgärder kan vidtas för detta?
– Vi måste titta på anställningsformerna för doktorander och att tilldelningen av forskningsmedel gynnar en stabil forskarkarriär. Sverige kan bli ett attraktivt land för unga forskare och locka doktorander från utlandet om det går att kombinera just karriär och familj smidigare, säger Christian Stråhlman.

Övriga från Lunds universitet i forskningsberedningen är Mats Benner, professor i forskningspolitik, Ingalill Rahm Hallberg, professor i vårdvetenskap samt Henrik Smith, professor i zooekologi.