”Varumärket sätts framför medlemsnyttan”

- in Kår, Nyheter

Studenttidningen Tofsens chefredaktör Linn Hansen avgår i protest mot att tidningens uppdrag har ändrats från granskande till bevakande.
– Jag tycker det är tråkigt att kåren tappat fokus från sitt huvuduppdrag, att bevaka medlemmarnas intresse, säger Linn Hansen.

I december beslutade Chalmers studentkår att ändra studenttidningen Tofsens uppdrag från ”granskande” till ”aktivt bevakande”. Samtidigt beslutades att tidningens chefsredaktör fortsättningsvis skulle tillsättas av kårens styrelse och inte kårfullmäktige som tidigare.

Beslutet i sig väckte protester hos studenter vid Chalmers och beslutsprocessen kritiserades av aktiva på tidningen Tofsen, något som både studenttidningarna Ergo och Osqledaren rapporterat om tidigare. Kårens arbetsgrupp, som utarbetade ändringsförslagen, hade utarbetat förslaget om ”aktivt bevakande” grundligare enligt Linn Hansen, chefredaktör på Tofsen. Något som aktiva på tidningen tolkade som att det förslaget favoriserades.

– Det är tråkigt att kåren har blivit så pass stor som organisation att man har tappat sin grundanledning till att existera, nämligen medlemsnyttan, säger Linn Hansen, chefredaktör på Chalmers studenttidning Tofsen.  Foto: Privat.
– Det är tråkigt att kåren har blivit så pass stor som organisation att man har tappat sin grundanledning till att existera, nämligen medlemsnyttan, säger Linn Hansen, chefredaktör på Chalmers studenttidning Tofsen.
Foto: Privat.

Går i protest
Tofsens chefsredaktör Linn Hansen har meddelat att hon kommer att avsäga sig sitt uppdrag i protest mot kårens beslut.
– Jag insåg att det inte fanns några ytterligare vägar för att formellt protestera mot beslutet, säger Linn Hansen, chefredaktör på Tofsen.

”Aktivt bevaka”
Linn Hansen är kritisk mot kårens uttalande om att tidningen fortsatt kommer ha möjlighet till att kritisera och granska kåren. Hon nämner att det i ett underlag för beslutet har funnits en definition av att ”aktivt bevaka”, vilket innebär att texterna inte skulle få ha en vinkel.
– Att bedriva journalistik utan en vinkel är enligt min mening inte möjligt, säger Linn Hansen.

Fokus har flyttat
Linn Hansen menar att det finns en motsättning mellan att, som Chalmers studentkår, i sina stadgar explicit uttrycka att organisationen vilar på en demokratisk grund samtidigt som organisationen motarbetar granskning.
– Vissa menar att kårerna ändå granskas av revisorer men i deras uppdrag ligger bara att se till huruvida kårerna gör vad de lovat – inte huruvida det de gör är bra och i medlemmarnas intresse. Kårens uppdrag är att arbeta i medlemmarnas intresse, det är ett stort förtroende och jag anser att det krävs granskning för att möjliggöra insyn för medlemmarna. Påstår man sig vara en demokratisk organisation får man stå för det, säger hon.

– Det är tråkigt att kåren har blivit så pass stor som organisation att man har tappat sin grundanledning till att existera, nämligen medlemsnyttan. I stället har fokus flyttats från medlemmarnas intressen till att bevara varumärket som ett storföretag, säger Linn Hansen.

 

Chalmers studentkårs ordförande Philip Radtke har avböjt en intervju med Lundagård.