”Det är inte förbjudet att granska”

- in Kår, Nyheter

Chalmers studenttidning Tofsen ska inte längre bedriva granskande journalistik. Nu ger studentkårens ordförande Philip Radtke en förklaring till varför.

Tidigare i veckan skrev Lundagård att Chalmers studentkår ändrat studenttidningen Tofsens uppdrag från “granskande” till “aktivt bevakande”. Som en konsekvens av detta har Tofsens chefredaktör Linn Hansen valt att avgå från sin post i protest.

Chalmers studentkårs ordförande Philip Radtke förklarar varför kåren har valt att ändra uppdraget.
– Förut var Tofsen ålagda att granska, och numera är det frivilligt. Det har aldrig varit på tal att helt förbjuda granskning, säger Philip Radtke.
Varför har ni valt att utforma tidningens uppdrag på det här sättet?
– Framför allt för att det var den här inriktningen kårfullmäktige ville att tidningen skulle ha, för att den skulle bli mer attraktiv för medlemmarna. Den ska skapa debatt och vara läsvärt.
På vilket sätt blir det mer läsvärt i och med omstruktureringen?
– Tofsen ska ha en viktig roll på campus, och aktivt bevaka allt som innefattas i den kategorin.
– Kårfullmäktige har valt att inte längre ålägga Tofsen att granska. I stället så har uppdraget omformulerats så att det står att det ska bevakas, säger Philip Radtke.

Linn Hansen, chefredaktör för studenttidningen Tofsen. Foto: Privat
Linn Hansen, chefredaktör för studenttidningen Tofsen.
Foto: Privat

”Olyckligt med missförstånd”
Enligt Linn Hansen kommer Tofsen inte att kunna kritisera kåren på samma sätt som innan. Men det håller inte kåren med om.
– Att granska är inget som har förbjudits och inget som kommer att förbjudas. Det kommer alltid att finnas möjlighet att ifrågasätta, säger Philip Radtke.
Men kommer det inte bli svårare för tidningen nu när det inte är dess huvudsakliga uppdrag?
– Det kommer alltid att finnas möjlighet att granska, eftersom det inte är förbjudet.
– Jag kan inte svara för hur andra personer har uppfattat detta beslut – men det är ju alltid olyckligt med missförstånd och det är något vi ska lösa nu, säger Philip Radtke.

Linn Hansen är ändå fortsatt kritisk.
– Ifrågasätta är inte samma sak som att granska. Det svaret är ett sätt att krypa runt problemen med borttagen granskning från reglementet. Och vi har redan haft problem med att få tag i information till granskande artiklar tidigare, så jag vet inte alls hur det kommer att bli från och med nu, säger Linn Hansen.
– Jag anser att detta är ett första steg på väg åt fel håll. En riktning som jag inte förstår varför man skulle vilja röra sig mot från första början, säger Linn Hansen.

Passa organisationen bäst
Ett annat beslut som tagits är att chefredaktören för Tofsen numera ska tillsättas av kårstyrelsen i stället för kårfullmäktige som ansvarat för det tidigare. Förändringen innebär att beslutsprocessen i framtiden inte kommer att ha en lika bred demokratisk förankring.
– Det är ett beslut som fattats av organisationsformen som ansågs vara det som passade för Tofsen, förklarar Philip Radtke.
Finns det några konkreta anledningar till varför det har bytts?
– Det är för att det skulle passa bäst för organisationen, säger han.