De diskuterade drönarattacker på Eden

Hollywoods dystopiska skräckvapen kan bli verklighet. Sofia Tuvestad från Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, föreläste igår på statsvetenskapliga institutionen och vädrade sina farhågor inför en framtid där självgående robotar dominerar krigföringen.     

Under de senaste decennierna har det utvidgade användandet av fjärrstyrda vapen dramatiskt förändrat förutsättningarna för den moderna krigföringen. Drönarattacker, som av USA bland annat använts i jakten på terrorister, har mött kritik för det stora antalet civila som har förlorat livet i dessa angrepp. Teknikutvecklingen inom vapenindustrin medför att flera stater snart kan sätta in så kallade autonoma vapen, eller ”killer robots”, i krigszoner. Dessa kan söka upp sina mål och gå till attack utan inblandning från mänskliga händers sida.

En av många som oroas av utvecklingen är Sofia Tuvestad, politisk handläggare på Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF. Under sitt föredrag, som arrangerades av IKFF i samarbete med freds-och konfliktvetenskapens torsdagsseminarium, lyfter hon de problem hon anser kommer med införandet av vapensystem som inte längre står under direkt mänsklig kontroll. Vad garanterar exempelvis att den humanitära rätten i ett sådant läge kommer att respekteras?
– Tycker vi att det är en acceptabel sak i vårt samhälle att en robot dödar en människa? För det är dit vi är på väg i dag, säger Sofia Tuvestad.

Under föreläsningen varvar Sofia Tuvestad diskussionerna kring de autonoma vapnen med tankar kring vikten av civilsamhällets medverkan i kampanjer för nedrustning. Som talande exempel på detta nämner hon FN:s förbud mot exempelvis landminor och klustervapen.
– Civilsamhället har gjort dessa vapen till icke-legitima genom sitt påverkansarbete, förklarar Sofia Tuvestad.

Ytterligare ett problem med de autonoma vapnen är att utvecklingen av dessa präglas av bristande transparens, hävdar Sofia Tuvestad. Därmed är det svårt att veta just när de kan sjösättas, och hur stor skada de kan åsamka. Eller om regleringen av dem skulle kräva nya internationella vapenrättsliga avtal eller inte. Vad som är klart är dock att dessa vapen måste ställas under ”meningsfullt mänskligt ansvar”, eller i bästa fall förbjudas innan de blir till verklighet.

Alla i publiken är inte av uppfattningen att de autonoma vapnen skulle vara av ondo. Under slutet av föreläsningen framförs argument från publiken om att robotarna har vissa poänger. Bland annat menar de att robotarna inte kan våldta civilbefolkningen i krigszoner och att de kan vara effektiva i försvarssyften. På detta svarar Sofia Tuvastad diplomatiskt.
– Jag tror åtminstone att vi alla kan enas om att vi vill ha kontroll på våra vapen.