Mentorer ska bota kvinnliga doktorander

- in Nyheter
@Beri Zangana

Var tionde kvinnlig doktorand är sjukskriven på samhällsvetenskapliga fakulteten. Nu fortsätter universitetets satsning på mentorsverksamheter för att minska det höga antalet på sjukskrivna kvinnliga doktorander.

Kvinnliga doktoranders höga sjukskrivningstal har länge varit ett problem för universitetet. På samhällsvetenskapliga fakulteten har ledningsgruppen för jämställdhet och lika villkor tagit fram ett jämställdhetsbokslut för 2014. Syftet att komma till rätta med de kvinnliga doktorandernas höga sjukskrivningstal.

På samhällsvetenskapliga fakulteten låg det totala antalet sjukskrivningar år 2014 för män och kvinnor på 4,6 procent. Men siffran som sticker ut i statistiken är den andel för kvinnliga doktorander –  hela 9,1 procent. Dessa utgör främst kvinnliga doktorander mellan 30 och 49 år.

Aleksandra Popovic är doktorandombudsman. Foto: Arkiv/Privat
Aleksandra Popovic är doktorandombudsman. Foto: Arkiv/Privat

Svårt med livspusslet
Enligt en rapport från Högskoleverket från 2003
finns det inte någon enkel förklaringsmodell till varför kvinnliga doktorander sjukskriver sig i högre grad än manliga doktorander. Faktorer som det pekats på har bland annat varit stress men även frånvaron av stöd i form av en bra planering av arbetstiden, enligt Aleksandra Popovic, doktorandombudsman vid Lunds universitet.
– Kvinnor bär än idag ett väldigt stort ansvar när det gäller familjeliv vilket i sin tur påverkar deras arbete. Det blir svårare att få ihop det som kallas livspusslet, säger Aleksandra Popovic.

Måste bevakas ständigt
Gunilla Jarlbro är professor på institution för medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har suttit som ordförande i ledningsgruppen för jämställdhet och lika villkor och tagit fram förra årets jämställdhetsbokslut. Enligt henne har fakulteten motverkat det höga sjukskrivningstalet hos kvinnliga doktorander genom mentorsverksamheter.
– När det gäller likabehandlingsfrågorna måste de bevakas ständigt. Mentorsverksamheten har varit ett sätt. Det är frivilligt och doktoranderna definierar själva vad de vill ta upp, säger Gunilla Jarlbro.

Enligt Andréa Björk, personalansvarig på samhällsvetenskapliga fakulteten jobbar fakulteten på problemet.
– Sjukskrivningarna är ganska höga om man kollar på den totala fakulteten. Totalt på hela fakulteten låg siffran på 4,5 procent. Vi har inte pratat om någon siffra. Någonstans får man sätta delmål men vi jobbar för att få ner antalet, säger Andréa Björk.

Motverkar inte allt
Aleksandra Popovic håller med om att ett mentorsprogram kan vara bra till viss del, men det motverkar inte alla problem.
– Mentorsverksamheten kan justera de krav du har på dig själv men inte de krav andra har på dig. Om doktoranden inte hinner göra klart sitt arbete under den tiden de har på sig hjälper det inte att prata om det i en mentorsgrupp. Det krävs att den som är ansvarig för arbetsbelastningen gör något som underlättar, säger Aleksandra Popovic.