Så påverkas du som student av nya budgeten

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Regeringen har lagt en Vårändringsbudget för 2015. Så påverkas du som student om den röstas igenom.

Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.  Foto: Pressbild/SFS
Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.
Foto: Pressbild/SFS

Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår flera ändringar i sin Vårändringsbudget för 2015. Bland annat vill regeringen införa 14000 fler högskoleplatser till 2018 och återinföra åldersavskrivningen av studielån vid 67 års ålder.
– Som student ska du inte riskera att vara skuldsatt resten av sitt liv för att man investerat i sin utbildning, så åldersavskrivningen är väldigt välkommen. Det är en viktig principfråga om att lånerisken delas, säger Rebecka Stenkvist, ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Mer utbildningskvalitet
125 miljoner kronor. Det är vad regeringen vill satsa på att höja utbildningskvaliteten. Anslaget skulle sedan höjas till 250 miljoner kronor per år under 2016-18. Alldeles för lite, menar Rebecka Stenkvist.
– Det här täcker inte urholkningen som pågått i flera års tid. Det är inte tillräckligt.
Vad hade varit en rimlig summa?
– Jämfört med 1993, när det nuvarande systemet infördes, saknas sju miljarder kronor per år. Det som behövs nu är en plan för hur man ska hitta en stabilitet igen. Först när man har täppt igen hålen kan man börja prata om satsningar på kvalitet, säger hon.

Utbildningskvaliteten prioriteras av regeringen att höjas främst inom humaniora och samhällsvetenskap och lärarutbildningarna. Något som SFS är kritiska till.
– Det är inte bara inom de områdena som det behövs mer satsning, och de är dessutom svåra att kontrollera om det brister. En generell satsning på alla ämnen med ytterligare miljoner kronor hade varit bättre, säger Rebecka Stenkvist.

CSN mer proaktiva
Regeringen föreslår även att finansieringsmodellen för CSN ska ses över. Det har riktats kritik mot att för stor del av myndigheten är finansierad med avgifter istället för anslag.
– CSN har sagt att de ska bli mer proaktiva och informera mer om till exempel nedskrivning av lånet och betalning med autogiro. Det var en orimligt hög höjning av straffavgiften för försenad återbetalning som infördes, kommenterar Rebecka Stenkvist.

Regeringen föreslår också att de som läser till ämneslärare inom matematik, naturorienterande ämnen eller teknik ska kunna få mer i studiebidrag, upp till 7 133 kronor per studiemånad år 2015.

LU vinnare
Lunds universitet får drygt 21 736 000 kronor mer i anslag i regeringens budget, pengar som ska gå specifikt till utbildning på grund- och avancerad nivå. Totalt föreslås universitetet få 1 870 119 000 kronor i anslag av regeringen.

Regeringen vill också stötta forskningsanläggningen ESS med en miljard kronor, varav 512 miljoner kronor ges till Lunds universitet och resten går till Vetenskapsrådet.

Riksdagen röstar om budgetpropositionen den 16 juni i år.