Hit går dina skattepengar nästa år

- in Nyheter

Den nya kommunstyrelsen sparar inte på slantarna. En skattehöjning är planerad och pengarna ska bland annat gå till cykelbanor och stadsutveckling.

Efter åtta år av blått styre har Lund nu en rödgrönrosa kommunstyrelse. Deras budgetförslag för 2016 innebär med skattehöjning på 25 öre. En stark betoning läggs vid verksamheter som hanterar barn, vård och omsorg samt hållbarhet. Dock var studenternas vardag inte lika synlig i nästa års budget.

Förutom ytterligare 150 miljoner kronor utöver normalbudgeten på barn, vården, kultur och fritid samt socialnämnden, var ett annat mål också att göra Lund till en attraktiv stad genom utveckling av centrum. Cykel- och gångbanor ska utökas och 2,5 miljoner kronor satsas specifikt på underhåll. Satsningen gäller främst mindre cykelstråk.

Lunds Fontänhus, som bland annat jobbar med frågor som rör psykisk ohälsa bland universitetsstudenter, får 200 000 kronor för att upprätthålla projektet kring det här i minst ett år till. 

Emma Berginger från Miljöpartiet är beredd att utöka dialogen med AFB och LKF för att se till att fler bostäder byggs. Foto: Kalandranis Dimitris
Emma Berginger från Miljöpartiet är beredd att utöka dialogen med AFB och LKF för att se till att fler bostäder byggs.
Foto: Kalandranis Dimitris

Dialog om bostäder
Några specifika satsningar på bostadsbyggande är inte planerade. 
– Vi har som mål att bygga minst 1200 bostäder om året. Om läget inte förbättras, är vi beredda på att införa en dialog med AF Bostäder och LKF för att bygga fler hyresrätter men också studentbostäder. Det vore bra om studenterna bodde kvar i Lund efter studierna och då krävs det att det finns ”vanliga” bostäder också, säger Emma Berginger, miljöpartist och kommunalstyrelsens vice ordförande.

En annan satsning på studentrelaterad verksamhet är att Future by Lund får tre miljoner kronor. Future by Lund är ett projekt som jobbar med hållbar utveckling inom Lund. Projektet drivs inte bara av kommunen utan också av Lunds universitet och nu vill kommunen alltså behålla projektet under 2016.