Israels ambassadör kritiserar universitetet

En kurs på Centrum för Mellanösternstudier får kritik för att vara för ensidig – av Israels ambassadör.

Rektor Torbjörn von Schantz får kritik av Israels ambassadör Isaac Bachman för att en kurs ska vara för ensidig.  Foto: Kalandranis Dimitris
Rektor Torbjörn von Schantz får kritik av Israels ambassadör Isaac Bachman för att en kurs ska vara för ensidig.
Foto: Dimitris Kalandranis

Kursen MOSA20 Israeli-Palestine Conflict: History, Development and Alternative Solutions får skarp kritik av Israels ambassadör Isaac Bachman.

En student som läser kursen på Centrum för Mellanösternstudier ska ha uppmärksammat Lunds universitet om att kursen varit för ensidig utan att ha fått något gehör. Studenten ska därefter ha uppmärksammat den israeliska ambassadören på kursens innehåll.

”Kursplanen är uppenbart partisk och ensidig, utan utrymme för israeliska perspektiv medan mest anti-Israel-perspektiv presenteras för studenten” skriver ambassadören i ett brev till universitetets rektor Torbjörn von Schantz.

Ambassadören ska ha visat kurslitteraturlistan för flera Mellanösternforskare, som håller med om att den är ensidig.

Utlovades åtgärder
Ambassadören påpekar att studenten bett universitetet att se över kursinnehållet.
”Den berörda eleven utlovades korrigerande åtgärder för att införa en viss balans i kursen och att han skulle bli informerad om universitetets slutsatser kring de frågor som han har tagit upp. Inget av detta har hänt och kursen närmar sig nu sitt slut.” skriver ambassadören i ett brev till rektor Torbjörn von Schantz.

”Förstår ambassadörens bekymmer”
Rektor Torbjörn von Schantz har läst brevet och universitetet förbereder nu ett svar.
– Jag tycker att det är en berättigad fråga som ambassadören ställer och centrumledare Leif Stenberg ska författa en redogörelse för det här fallet och lämna förslag på åtgärder. Så ambassadören ska förhoppningsvis få svar så snart som möjligt, säger rektor Torbjörn von Schantz.
– Jag förstår ambassadörens bekymmer, säger han.
Hur påverkar det här universitetets relationer och utbytesavtal med Israel?
– Om det ligger något i kritiken kan det påverka relationerna, och då ska vi se över åtgärder att vidta. Men man ska komma ihåg att ambassadören inte själv läst kursen, säger han.

Ingen ökad förståelse
I brevet lyfter även ambassadören fram att kursinnehållet går emot grundläggande akademiska traditioner.
”Naturligtvis är en sådan ensidig syn på en av de mest centrala frågorna om internationell politik inte ledande för varken akademisk förståelse eller för den delen någon ökad förståelse mellan parterna. Det går även mot de mest grundläggande traditionerna om akademisk rättvisa och öppen intellektuell debatt” skriver ambassadören i sitt brev till rektorn.