Examen, hur länge kan man vänta?

- in Frågan

Trots att det är en bekräftelse på allt nedlagt slit är det många som dröjer med att ta ut sina examensbevis. Och för somliga rinner tiden snart ut.

Universitetet vill att så många studenter som möjligt ska kunna ta ut en examen efter sina studier. Men ändå är det många som dröjer eller rent av glömmer att ta ut examen.
– De som går yrkesutbildningar brukar hämta ut snabbt, medan de som studerar fristående kurser ofta tar längre tid på sig. Kanske är det vanligare att de står mellan att studera vidare eller att jobba och därför väntar, säger Daniel Huledal, planeringssekreterare på examensavdelningen vid Lunds universitet.

Ändrad examensordning
En examensordning bestämmer vad som utgör en högskoleexamen, exempelvis utifrån studieämnen och poäng.

Den 1 juli 2007 fick vi en ny sådan. Det går fortfarande att ta ut examensbevis för utbildningar slutförda före 2007 års examensordning enligt 1993 års dito. Även för utbildningar slutförda före 1993 års ordning finns i vissa fall fortfarande en möjlighet.
– Men ju äldre en ansökan är desto mer komplicerat blir det, säger Daniel Huledal.

Tidsfrist snart slut
För den som startade sin utbildning före den 1 juli 2007 och slutförde den efter det datumet, kan tiden vara knapp. Detta eftersom det är en övergång mellan de två olika examensordningarna som går ut i sommar.
– Om du då inte uppfyller kraven för den nya examensordningen, så kan du fram till den sista juni i år söka enligt 1993 års ordning, säger Daniel Huledal.

Detta gäller för bland annat många civilingenjörer, som bör ansöka om examen snarast.
– Annars får man komplettera med nya kurser.

Men den glömske som påbörjat en utbildning efter den första juli 2007 kan ta det lugnt än så länge.
– Ordningen från 2007 har ingen bortre gräns för tillfället, säger Daniel Huledal.