Utbytesstudenter lockas till Lund

- in Nyheter
@Casper Danielsson

De inresande utbytesstudenterna vid Lunds universitet är fler än på många år. Samtidigt fortsätter utbytesstudenterna i Sverige att bli allt färre.

För svenska lärosätens utbytesprogram är Universitetskanslersämbetets, UKÄ, nyligen publicerade årsrapport över 2014 ingen glad läsning. Antalet utbytesstudenter i Sverige fortsätter att minska.

Vid starten av höstterminen 2014 var 8520 utbytesstudenter på plats i Sverige – en minskning med 360 sedan året innan. Resultatet följer den inslagna trenden. Sedan höstterminen 2011 har antalet utbytesstudenter i Sverige blivit närmare 1300 färre, visar UKÄ:s rapport.

Lund går emot strömmen
Men i Lund har man däremot anledning att dra lite extra på smilbanden. Lunds universitet går mot trenden och har gjort sin största ökning av utbytesstudenter på fem år. Hösten 2013 fanns 1934 inresande utbytesstudenter på universitetet – året efter var den siffran uppe i hela 2120 studenter.

Richard Stenelo, internationell chef och biträdande sektionschef vid Externa relationer, har inget riktigt bra svar på varför Lunds universitet går emot strömmen.
– Det är en bra fråga. Vi trodde att antalet studenter skulle minska i samband med Erasmus+, men så blev inte fallet. Vi har däremot ökat antalet utomeuropeiska utbytesavtal och det har lett till fler inkommande utbytesstudenter. Men jag har inget bra svar överlag. Vi har inte hunnit analysera detta ännu, säger han och lägger till:
– Lunds universitet har visat sig vara extremt populärt för internationella utbytesstudenter.

Oklar anledning till ökning
Inte heller Universitetskanslersämbetet vet varför just Lund lockar så många utbytesstudenter.
–  Utbytesstudenterna har ju minskat sedan hösten 2011, men jag antar att Lunds universitet fortsätter att lägga ned tid på att få utbytesstudenter, säger Marie Kahlroth, utredare vid UKÄ.
– Det kan ha möjligen ha att göra med ett utvecklat Erasmus+-program, säger hon.

Det var just en ökning av utbytesstudenter som väntades hända bland svenska lärosäten när avgiftsfriheten slopades 2011. Utbytesstudenter omfattas nämligen inte av det nya avgiftskravet.

Fler betalar för att studera
Men nu sker i stället en stor ökning av betalande, så kallade freemover-studenter vid svenska lärosäten. Antalet har ökat varje år sedan avgiftsfriheten slopades, men det senate året ökade det med hela 50 procent.

418 personer betalande 
I detta fall bryter Lunds universitet dock inga trender. I höstas fanns 418 betalande freemoverstudenter i Lund – knappt 30 procent fler än året tidigare.
– Svenska institutet gav ut 300 fler stipendier under den gångna höstterminen. Nu är även den initiala chocken från avgifterna borta – nästan ingen frågar längre om utbildningen är gratis. Fler universitet jobbar även aktivt med marknadsföring, säger Richard Stenelo.

Antalet internationella studenter vid Lunds universitet har höstterminen 2014 ökat med cirka tio procent jämfört med 2013.