Situationen med studentbostäder rödlistad – igen

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Ett år i kö för ett studentrum och två år för en lägenhet. Bostadssituationen för studenter i Lund är fortsatt svår. Det visar Sveriges förenade studentkårers nya bostadsrapport.

Studenter plus bostäder är en svårlöst ekvation. I landets större universitetsstäder är det fortsatt svårt för studenter att hitta bostad och bristen på bostäder är nu dubbelt så stor som år 2012. Det visar en ny rapport från Sveriges förenade studentkårer, SFS.

Ett år för ett studentrum
I Lund är problemen påtagliga. Den genomsnittliga kötiden för ett studentrum är ett år hos studentbostadsföretaget AF Bostäder. Det är långt ifrån SFS nyligen lanserade krav om att alla studenter ska kunna få en bostad inom en månad. För att rödlistas av SFS måste väntetiden på bostad överstiga sex månader.

 AF Bostäder förmedlar samtidigt 700 bostäder öronmärkta just för novischer – men inför höstens terminsstart ställde sig hela 2300 personer i kö för novischförtur.
– Det är ett systematiskt problem och det finns jättemycket som behöver göras. Ett års väntetid försvinner inte i en handvändning. Det krävs ett kontinuerligt byggande för att lösa detta, säger Cecilia Skoug, ordförande för Lunds universitets studentkårer, Lus.

Kravlättnad krävs
I Lund är det många aktörer som bygger och planerar att bygga. Helsingkrona nations nya hyreshus invigs i höst och AF Bostäders pågående expansionsprojekt på Vegalyckan väntas också stå klart i höst. Men trots satsningarna är bostadssiffrorna i Lund fortsatt röda och Cecilia Skoug tror att det krävs en regleringslättnad.
– Lus tycker att man ska tänka över och utvärdera kravlagstiftningen för studentbostäder. Det är bra att man ska bygga bostäder för alla typer av studenter – men byggandet måste också vara anpassat efter studenter, säger hon och exemplifierar med lagstiftningen om bullernivå och tillgång till parkeringsplats.
– Reglerna kan anpassas för att få i gång byggandet.

Rektor Torbjörn von Schantz. Foto: Kalandranis Dimitris
Rektor Torbjörn von Schantz.
Foto: Kalandranis Dimitris

Rektor vill sätta press på regeringen
Lunds universitets rektor Torbjörn von Schantz hoppas kunna inleda en dialog mellan Lunds olika bostads– och studentaktörer för att kunna etablera en strategi för framtiden.
– Vi måste börja prata med varandra. Universitetet måste träffa kommunen och studentorganisationerna för att kunna ta tag i problemen och prata i genom hur vi kan göra, säger han.

Lönsamhet får inte stå i vägen för byggande
Lönsamheten vid byggandet av hyresrätter i allmänhet är liten, men än mindre när det gäller studentbostäder. Därför vill bland annat von Schantz driva opinion gentemot regeringen för att tillåta Akademiska Hus att bygga studentbostäder och samtidigt kunna bortse från den dåliga lönsamheten.
– Detta är ytterst ett politiskt problem och tillsammans kan vi bearbeta regeringen. Nästa steg för regeringen är att öppna upp för Akademiska Hus att de inte måste gå med vinst i byggandet av studentbostäder, säger han och lägger till:
– Regeringen pratar om att utöka antalet utbildningsplatser, men om studenterna inte har någonstans att bo – hur ska det då gå? Detta är ett bekymmer, säger Torbjörn von Schantz.

Lunds universitets studentkårers ordförande Cecilia Skoug är inne på samma spår.
– Universitetet är en stor opinionsbildare och det är vår roll, säger hon.

Hur ser du på framtiden?
– Vi har väldigt duktiga studentbostadsföretag och jag tycker att framtiden ser ljusare ut. Det finns ändå en vilja att bygga studentbostäder i Lund och samarbetena fungerar bättre och bättre, säger Cecilia Skoug.