Bostadsdebatt: Högskolepoäng är ingen anledning att sänka kraven

- in Debatt

Att bygga bostäder som inte håller de standarder som krävs för ett hälsosamt liv är ingen hållbar lösning. Det tycker fyra företrädare för Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola.

I Lundagård 150826 går det att läsa om Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) nya bostadsrapport. Cecilia Skoug, ordförande för Lus, citeras i artikeln och föreslår särskilda undantag i kraven på boendestandard för studentbostäder. Att bostadssituationen uppmärksammas är självklart bra – det är en viktig och högst aktuell fråga inte minst i Lund – men Teknologkåren, liksom SFS, tror inte att speciallagar för studentboenden är en bra lösning.

Det måste definitivt byggas fler billiga hyresrätter och Teknologkåren ställer sig därför positiva till en generell utredning av reglerna om till exempel bullernivåer eller boendeyta. Vi tvivlar däremot på att vad som bedöms som en hälsovådlig boendemiljö skulle variera beroende på om man tar högskolepoäng eller inte. De gränsvärden som finns ska vara samma för alla, oavsett sysselsättning, och vila på medicinsk grund.

Teknologkåren motsätter sig införandet av en egen så kallad bostadskategori för studentbostäder, eftersom det skulle öppna upp för kvalitetssänkningar till en lägre nivå än vad som anses acceptabelt för övriga kommuninvånare. Detta är även i linje med vad SFS uttrycker i sin rapport som sitt tredje krav: “Bostäder för studenter ska hålla samma standard och leva upp till samma krav på tillgänglighet som andra bostäder.”

Vad gäller parkeringsnormen arbetar Lunds kommun för att cykel ska bli ett fullgott alternativ till bil och den utvecklingen ställer vi oss bakom. Dock bör inte heller här specialregler för studenter gälla, utan vi ser hellre en fortsatt förändring av hela Lunds parkeringsnorm från bilar till cyklar.

Teknologkårens ordförande Björn Sanders. Foto: Casper Danielsson
Teknologkårens ordförande Björn Sanders. Foto: Casper Danielsson

Slutligen håller vi med om att bostadsbristen är akut och att läget är allvarligt för Lunds studenter. Men att bygga bostäder som inte håller de standarder som krävs för ett hälsosamt liv är ingen hållbar lösning.

Teknologkåren vid Lunds tekniska högskola
Björn Sanders, Kårordförande
Filippa de Laval, Vice kårordförande utbildning
Carolina Koronen, Vice kårordförande studiesocialt
Linnea Thörnqvist, Vice kårordförande internationellt