Bokhandel kan bli studieplatser

- in Nyheter

Akademibokhandeln har flyttat från café Athen och vad som nu händer med lokalerna är ännu inte bestämt – men utrymmet kan öppnas upp för studieplatser.

Inför sommaren reade Akademibokhandeln i AF–borgen ut hela sitt sortiment för en förberedande flytt som har genomförts under sommaren.
– Vi har haft två butiker i Lund, AF-borgen och Gleerups. Nu har vi slagit ihop dem så att vi har all kurslitteratur på Gleerups. Anledningen är helt enkelt att det är tufft att bedriva butikshandel i dag – kan vi samla allt på samma ställe så gör det oss mer konkurrenskraftiga, säger Anna Lind, butikschef på Gleerups.

Inte klarlagt – kan bli studieplatser
Stina Åkesson är VD för AF-borgen AB. Hon berättar att det inte är färdigt vad som kommer hända med utrymmet där Akademibokhandeln tidigare haft sina lokaler.
– Vi funderar ganska mycket på hur vi kan jobba med logistiken i huset, så vi vill inte vara för snabba med en fast lösning. Men vi funderar just nu på vad vi kan göra innan en sådan fast lösning kommer till stånd, säger Stina Åkesson.

Finns det några planer på att använda utrymmet till studieplatser?
– Vi behöver ett sätt att täcka upp för hyran. Studieplatser skulle vi absolut kunna tänka oss, men då behöver vi någon som kan betala för platserna. Ekonomin är ju alltid det tuffa för oss – det är vår hårdaste utmaning, säger hon.

En av annan potentiell lösning är att använda utrymmet för olika organisationer att förse allmänheten med information.
– Det är ett exponerat utrymme där många passerar. Det finns bland annat olika projekt inom Lunds kommun som vore kul om de ville visa upp vad de gör. Jag hade även gärna velat se Jubileumskommittén ställa ut, berättar Stina Åkesson.

Outnyttjat utrymme är pengar
Goda råd börjar bli dyra för AF–borgen AB. Tid är pengar och än gapar lokalerna tomma.
– Vi behöver hitta en temporär lösning så snart som möjligt, så vi kan få intäkter för detta verksamhetsår. Vi behöver komma med en sådan lösning  innan årsskiftet. För de långsiktiga planerna går det inte att skynda, utan då handlar det om att hitta en större lösning, säger Stina Åkesson.

Anna Lind berättar att sommaren ägnats åt att flytta över all kurslitteratur till Gleerups. Bokhandeln har även inlett ett samarbete med Språkbokhandeln, så att alla böcker ska få plats.
– AF-borgens lokaler var ju större än Gleerups. Samarbetet med Språkbokhandeln innebär att vi har alla böcker på svenska, engelska och japanska, och de har resten. Det är få städer som har en språkbokhandel, och vi är bara glada att de finns, säger hon.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Hemma hos Edilen

I snart ett år har Hanna Dagsgård kunnat