En rörig afton som aldrig gick på djupet

- in Recension

Religiösa eller sekulariserade stater, hur fred ska klå Islamiska staten, mänskliga rättigheter och studenters möjligheter. De är några av de många ämnen som nobelpristagaren Shirin Ebadi avhandlade under en rörig Studentafton.

Mörkret har börjat tätna utanför Stadshallens väggar. Det är dags för höstens första Studentafton. Gäst är Shirin Ebadi, den första muslimska kvinnan att tilldelas Nobels fredspris. Det var år 2003 – alltså för tolv år sedan.

– Hur kändes det att vinna priset? inleder moderatorn Alejandro Fuentes, forskare på Raoul Wallenberg–institutet. En oundviklig fråga, men det borde likväl finnas något mer aktuellt att inleda kvällen med.

Shirin Ebadi har jobbat hårt mot de strukturer i Iran som diskriminerat studenter, författare, regimkritiker, kvinnor och barn. Hon blev landets första kvinnliga domare år 1975. Efter revolutionen 1979, som hon kallar för männens revolution, tvingades hon däremot att sluta.

Lagars inverkan på kulturer i samhällen står i fokus under kvällen. Och liksom alla lagar tolkas även Sharialagar. Shirin Ebadi menar att Sharialagarna skulle kunna tolkas jämlikt. Hon tar upp den kristna kyrkan som exempel: Vissa kyrkor accepterar abort och samkönade äktenskap, samtidigt som andra tar tydligt avstånd.
– Ibland blir mänskliga rättigheter bortviftade för att vara en del av den västerländska kulturen. Men det håller jag inte med om. Jag tror att mänskliga rättigheter är förenliga med alla religioner. De ska vara universella, säger hon.

Stämningen är tidvis ganska lam under aftonen. Det känns som de flesta av frågorna stötts och blötts många gånger förut. En allmän diskussion om den iranska revolutionen och att kvinnor diskrimineras ger inte så mycket. Det blir mer intressant när aktuella ämnen kopplas till Shirin Ebadis aktivism och tro.

Islamiska staten och flyktingar diskuteras och hon förklarar att flyktingar kan vara en bra tillgång om politikerna behandlar dem rätt genom att skapa möjligheter för integration.
– Kasta böcker och inte bomber på Islamiska staten! säger Shirin Ebadi och hytter med näven.

Publiken applåderar.

Shirin Ebadi lägger märke till den unga publiken och pratar ofta om att de unga ska följa sina drömmar och överkomma sina rädslor.
– Studenter i Sverige kan lära sig från studenter i Iran att inte ta sina demokratiska rättigheter för givet. Bli aktiv ett politisk och parti! uppmanar Shirin Ebadi.

Det blir en rörig afton. Många ämnen behandlas, men aldrig riktigt på djupet. Fuentes introducerade kvällen med att det skulle bli ett intimt samtal om lite allt möjligt – en näst intill omöjlig uppgift.