Ekonomistudenter vill öka intresset för hållbarhet

- in Nyheter

Hållbarhetsperspektivet har saknats på universitetets utbildningar. Det menar två studenter vid Ekonomihögskolan som har bildat föreningen Oikos för att bidra med perspektivet.

Kapitalism förknippas inte sällan med maximerade vinstmarginaler framför källsortering och solceller. Detta vill den internationella studentföreningen Oikos ändra på genom att föra fokus mot hållbarhet inom ekonomi och företagsledning.

Oikos har flera underföreningar på universitet runt om Europa – en av dem är den nyligen grundade Oikos Lund på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Hoppas hitta miljökämpar
Bakom föreningen står ekonomistudeterna Enrique Figallo och Najla Vallander. De hoppas hitta miljökämparna bland Lunds ekonomistudenter.  

– Hållbar utveckling tas knappt upp på ekonomiutbildningarna. Det är därför viktigt att studenterna får kunskap om det från någon annan, förklarar Najla Vallander.

Oikos satsar främst på olika typer av föreläsningar om hållbart företagande. Föredragen är gratis och öppna för alla studenter. Men hittills har intresset just från ekonomistudenter varit svalt.

– Det kommer många utbytesstudenter och miljövetare på föreläsningarna. Men från ekonomiprogrammet, vars studenter vi främst riktar oss till, har vi knappt haft en enda besökare, berättar Enrique.

Mål att nå fler
Föreningen vill därför nå ännu fler på Ekonomihögskolan – men att det skulle bli svårt var skaparna beredda på. Indikationer från lärare har tytt på att intresset för hållbarhetsperspektivet inte är så stort.

– Vi pratade med en professor i företagsekonomi och han var inte förvånad. Hans erfarenhet var att ekonomistudenter fokuserar på vad som lärs ut i klassrummet och inte så mycket mer utöver det, säger Najla Vallander.

Rektor inte överens om problemet
Men Ekonomihögskolans rektor Fredrik Andersson delar inte riktigt samma uppfattning. Enligt honom blåser starka förändringsvindar inom ämnet.  

– Allmänt kan sägas att det finns en rörelse från att uteslutande fokusera på vinst till att även beakta andra aktörers legitima intressen, säger han.

Rektorns uttalande indikerar att Oikos grundande ligger precis rätt i tiden – trots att intresset hittills inte varit det största för föreningens aktiviteter. Enrique Figallo betonar vikten i Oikos.

– Hållbarhet ses som så pass viktigt i dag att alla företag måste integrera det i sina målsättningar. Vi vill visa att ekonomi och miljö inte är två helt skilda fält och att hållbarhet inte är något som står i motsats till vinst, säger han.

Oikos Lunds nästa föreläsning sker den 12 november på Ekonomicentrum. Björn Stigsson, VD för World Business Council for Sustainable Development, föreläser med start klockan 16.