Lundaforskares idé om hälsoapp blir verklighet

- in Nyheter

Tiden där endast medicin var receptbelagt är förbi – nu skrivs även motion ut som komplement till patienter. Bakom idén till en nystartad app som bidra till det står lundaforskaren Gerthi Persson.

I över tio år har läkare skrivit ut fysisk aktivitet på recept åt patienter. Medicin tar en sällan hela vägen, och där kan motion vara ett positivt komplement eller alternativ till förbättrad hälsa.

Men i praktiken funkar det inte lika bra.  Forskning av fysisk aktivitet på recept visar att endast hälften av personerna som fått fysisk aktivitet utskriven faktiskt följer läkarens råd. Detta kan bero på bristfällig uppföljning av patienter inom vården, menar Gerthi Persson.

– Uppföljningen inom vården i dag är inte så god, och det fallerar ofta där. Man har helt enkelt inte tiden eller resurserna till att följa upp, förklarar hon.

Gerthi Persson är forskare inom fysisk aktivitet i primärvård på Lunds tekniska högskola, och disputerade vintern 2014. Hon har varit med och tagit fram idén till appen MovereX, som har utvecklats av it-bolaget Cybercom. Det ska bli ett verktyg för att lyckas följa upp sin fysiska aktivitet.

Kartläggning av fysisk aktivitet
Appen samspelar med ett rörelsearmband och ett datorprogram, systemet gör det enklare för patienten att kartlägga sin fysiska aktivitet och se effekterna de ger. Positiva symboler som blommor och glada gubbar blir en morot för patienten att fortsätta aktivera sig så mycket som möjligt.

– När vi började projektet hade inte alla en smartphone, vilket försvårade proceduren. Men i dag har nästan alla det, så det är inte ett hinder längre, säger Gerthi Persson.

Gerthi Persson har tillsammans med universitetslektorn på Blekinge tekniska högskola Hans Tap kommit på idén med MovereX, där konceptet var en app som fungerar som ett spel, fast med anknytning till vården. Sedan sex år tillbaka har de arbetat med appen, varav Gerthi Persson har haft det som sidoprojekt medan hon fortsatte sin forskning på distans, men för att kunna ta det till en större skala tog de hjälp av Cybercom som nu har lanserat MovereX.

– Som patient vill man bli sedd och bekräftad, och genom samma belöningssystem som i ett spel får man det, säger Gerthi Persson. 

I veckan var det lansering av MovereX, och har inte hunnit testas i större utsträckning än. Men hittills har den mottagits positivt – både av förskrivare och patienter.

– Förskrivarna kände lite att ”wow äntligen – ett överskådligt sätt att följa upp sina patienter i ett datorprogram”, säger Gerthi Persson.

Inga affärsmän
Förhoppningen för framtiden är att produkten ska köpas upp av landstingen och lånas ut till patienter som anses behöva det. Gerthi Persson berättar att varken hon eller Hans Tap är affärsmän, utan forskare som vill se en förbättring av vården.