Medicinarna skärper jämställdhetsarbetet

- in Nyheter

Medicinstudenterna vill bli bättre på jämställdhet. Därför har Medicinska föreningen valt att skapa ett utskott som ska behandla frågorna inom utbildningen.

I våras fick Medicinska föreningens styrelse i uppdrag lägga fram ett förslag på ett nytt utskott, för att belysa jämställdhetsproblematik i utbildningsfrågor.

Sagt och gjort. Tillsammans med intresserade medlemmar arbetades ett förslag fram och i förra veckan klubbades föreningens nya jämställdhets- och likabehandlingsutskott.

Testperiod under första året
Utskottets arbete kommer starta i början av 2016 och sedan pågå under året. Till dess kommer även representanter från varje utbildning inom Medicinska föreningen att väljas ut.

– Utskottet kommer att ha en testperiod på ett år. Därefter utvärderar och reviderar fullmäktige det gångna arbetet, med mål att säkerställa ett så bra utskott som möjligt, säger Tillie Johansson.

Utskottet är frukten av ett initiativ från föreningens studenter. Under våren föreslog flera studenter att ett feministiskt utskott borde skapas – ett förslag som sedan utvecklades.

– Fullmäktige omarbetade förslaget till att bli ett bredare utskott, Jämställdhets- och likabehandlingsutskottet. Men från början kom önskan och uppmaningen till ett sådant här utskott från studenterna, fortsätter Tillie Johansson.

Plattform för studentdiskussion
Utskottets initiala uppgift är att sätta ljus på jämställdhetsfrågor inom utbildningen. Det ska ge studenterna ett forum för diskussion och problematisering av frågorna – en plattform för utveckling, ökad medvetenhet och en gemensam dialog.

Cecilia Skoug, ordförande i Lunds universitets studentkårer, välkomnar Mediciniska föreningens satsning.

– Rent generellt finns absolut brister i fokus på de här frågorna. Det finns ett behov av att granska utbildningar och uppmärksamma frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Det är något alla inom universitetet måste bli bättre på, säger Cecilia Skoug.

Hur man rent konkret kan arbeta med frågorna och nå ut till studenterna, betonar hon särskilt kårens roll och arbete.

– Studenter kan höra av sig till sin kår gällande likabehandling och jämställdhet i utbildningen. Men vi måste absolut nå ut till ännu fler studenter om de här frågorna, säger hon.

Även Tillie Johansson betonar just kontakten med studenterna och tillgängligheten som en del i jämställdhets- och likabehandlingsutskottet.

– Vi vill öka tillgängligheten till evenemang som utskotten håller. Alla ska känna sig inkluderade. Att anpassa tider för möten och dylikt, exempelvis efter studenters olika familjeförhållanden, är också något som är viktigt för att förbättra just inkludering och jämställdhet, säger hon.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

1600 studenter får ny ordförande

I torsdags förra veckan tillsattes Olle Nordström som