Det behövs för att stoppa uppvärmningen

- in Nyheter
@Tindra Englund

Markku Rummukainen är forskare vid Lunds universitet och en av författarna bakom bland annat IPCC:s senaste klimatrapport, samt rapporten Klimatsäkrat Skåne. Han ser ett behov av flera olika lösningar för att stoppa den globala uppvärmningen.

1. Teknikutveckling. Vi behöver bli av med fossila bränslen. I världen rör det sig till en stor del om kolbaserad elproduktion, transportsektorn och industrier, men även bostäder. Markanvändning (inklusive jordbruk) orsakar också utsläpp. I Sverige är transportandelen en stor källa, samt tillverkning. Våra konsumtionsrelaterade utsläpp har dessutom stigit.

2. Transformativa förändringar. Vi måste tänka över hur vi vill ha våra samhällen, till exempel när det gäller städer och mobilitet. Behöver vi röra på oss lika mycket i framtiden, eller kan vi exempelvis samlokalisera boende, skolor och jobb?

3. Återanvändande i stället för förbrukning. Hållbar konsumtion är oerhört viktigt i sammanhanget. Hur vår syn ändras över tid gällande vad vi äter, hur vi bor, reser och shoppar betyder mycket.

4. Normförändring. Det handlar inte om att peka ut individen eller om förbud utan i stället att erbjuda nya lösningar. De ska inte göra livet sämre utan bättre.

5.  Fattigdomsbekämpning och minskade klyftor. Frågorna som rör samhället, klimatet och naturen hänger ihop och förstärker varandra på gott och ont. För att komma vidare måste vi arbeta med dem parallellt. Lösningar på en fråga bidrar  ofta till lösningar på andra frågor.